Obeys Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Obeys” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Obeys

  ♪ : /ə(ʊ)ˈbeɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ವಿಧೇಯರು
   • ಪಾಲಿಸುವುದು
   • ವಿಷಯ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • (ಯಾರೊಬ್ಬರ) ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಥವಾ (ಕಾನೂನು) ಅನುಸರಿಸಿ
   • ಕೈಗೊಳ್ಳಿ (ಆಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ)
   • (ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ
   • ಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ
 2. Obedience

  ♪ : /əˈbēdēəns/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
   • ನಿಗ್ರಹಿಸಲು
   • ಹಲೋ
   • ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಿಗ್ರಹ
   • ಸಂಯಮ
   • ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
   • ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚಿನ ಆರಾಧನೆಯ ಆರಾಧನೆ
   • ಡೊಮಿನಿಯನ್
   • ವಿಧೇಯ ಗುಂಪು
   • ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗಡಿ
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ಸಮಾವೇಶ
 3. Obedient

  ♪ : /əˈbēdēənt/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ವಿಧೇಯ
   • ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು
   • ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ಸಾಧಾರಣ
   • ಮನವೊಲಿಸುವ
   • ವಿಧೇಯ
   • ವಿಧೇಯ
   • ಒಂದು ವೇಳೆ
   • ವಿಧೇಯ
   • ವಿಧೇಯ
   • ಹೇಳಿದಂತೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

 4. Obediently

  ♪ : /əˈbēdēəntlē/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ
 5. Obeisance

  ♪ : /ōˈbāsəns/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಶುಭಾಶಯಗಳು
   • ಶುಭಾಶಯಗಳು
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ಹಲೋ
   • ಸ್ವಾಗತ
   • ತಲೈವಾನಂಕುಟಾಲ್
   • ನಮಸ್ಕಾರ
   • ದೈಹಿಕ ಆರಾಧನೆಯು ಆರಾಧಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ
   • ಪಾಣಿವರಿವಿಪ್ಪು
   • ಮಟಿಪ್ಪಿನಂಕಟ್ಟಲ್
   • ಪ್ಯಾನಿವಿಕೈವು
   • ಇನಕ್ಕೈಕೈವು
   • ಅನುಮೋದನೆ
   • ಸಾಮಿ ಕುಂಬಿದಾ
   • ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
   • ಸಲ್ಲಿಕೆ
   • ಸಲ್ಲಿಕೆ
   • ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
   • ಗೌರವ
   • ಪೂಜೆ
 6. Obeisant

  ♪ : [Obeisant]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
 7. Obey

  ♪ : /əˈbā/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಪಾಲಿಸು
   • ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
   • ಪಾಲಿಸುವುದು
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ಪಾನಿಂಟಿನಾಂಕು
   • ವಾಕ್ ಅಪ್ ಲೀಕ್ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ
   • ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಚಲನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಚಲನೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪಾಲಿಸು
   • ವಿಷಯವಾಗಿರಿ
   • ನೀಡಿ
   • ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
   • ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
   • ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
 8. Obeyed

  ♪ : /ə(ʊ)ˈbeɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ
 9. Obeying

  ♪ : /ə(ʊ)ˈbeɪ/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪಾಲಿಸುವುದು
   • ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
See also  Magniloquence Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.