Nutmeg Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Nutmeg” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Nutmeg

  ♪ : /ˈnətˌmeɡ/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಜಾಯಿಕಾಯಿ
   • ಜಾಯಿಕಾಯಿ
   • ಜಾಯಿಕಾಯಿ
   • ಜಾತಿ ಮರ
   • ಜಾತಿಗಾಗಿ
   • ಜಾತಿ ಫಲಿತಾಂಶ
   • ಜಾತಿಗಾಗಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮರದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಬಹುತೇಕ ಗೋಳಾಕಾರದ ಬೀಜ.
   • ಜಾಯಿಕಾಯಿ ತುರಿದ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
   • ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮರ, ಮೊಲುಕ್ಕಾಸ್ ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ.
   • ಪೂರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಮರವನ್ನು ಅದರ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಎರಡು ಮಸಾಲೆಗಳ ಮೂಲ: ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಸ್
   • ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮರದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೀಜವನ್ನು ತುರಿದ ಅಥವಾ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 2. Nutmeg

  ♪ : /ˈnətˌmeɡ/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಜಾಯಿಕಾಯಿ
   • ಜಾಯಿಕಾಯಿ
   • ಜಾಯಿಕಾಯಿ
   • ಜಾತಿ ಮರ
   • ಜಾತಿಗಾಗಿ
   • ಜಾತಿ ಫಲಿತಾಂಶ
   • ಜಾತಿಗಾಗಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.