North-east direction Meaning In Marathi

North-east direction” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. North-east direction

  ♪ : [North-east direction]

  • संज्ञा : noun

   • ईशान्य दिशेने
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल
See also  Talented Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Reply