Nomadic Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Nomadic” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Nomadic

  ♪ : /nōˈmadik/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅಲೆಮಾರಿ
   • ಅಲೆಮಾರಿಗಳು
   • ಅಲೆಮಾರಿ
   • ಕುಟಿನಿಲವರಮರ
   • ನೋಟೊ
   • ಯಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ
   • ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಜೀವನ; ಅಲೆದಾಡುವುದು.
   • ವಲಸೆ
 2. Nomad

  ♪ : /ˈnōˌmad/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅಲೆದಾಡುವುದು
   • ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ
   • ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿ
   • ಜಾನಪದ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಲೆಮಾರಿ
   • ಕೌಹೆರ್ಡ್
   • ಅಲೆಮಾರಿ
   • ಅಲೆಮಾರಿ ನ್ಯಾಟೋ ಡಿಮರಾಫಿನರ್
   • ಅಲೆದಾಡುವ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಿಂಡು
   • ಸ್ಥಿರ ನಿರ್ಜೀವ
   • ಮಿಡಿ
   • ನ್ಯಾಟೋ ಡಯಾನಾ
   • ಅಲೆದಾಡುವುದು
   • ಉರ್ಕುರುಕಿರಾ
   • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
   • ಜಾನಪದ
   • ವಾಂಡರರ್
   • ಜಾನಪದ ಕುರುಬ
 3. Nomadically

  ♪ : [Nomadically]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
 4. Nomads

  ♪ : /ˈnəʊmad/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಲೆಮಾರಿಗಳು

Leave a Comment

Your email address will not be published.