Niche Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Niche” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

 1. Niche

  ♪ : /niCH/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • முக்கிய
   • மாடக்குழி
   • தொழில்
   • உத்தியோகம்
   • செயல்பாடு
   • சுவர்
   • தகுதியான இடம்
   • வளர சிறந்த நிலைமைகள்
  • விளக்கம் : Explanation

   • வாழ்க்கை அல்லது வேலைவாய்ப்பில் ஒரு வசதியான அல்லது பொருத்தமான நிலை.
   • ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான தயாரிப்பு அல்லது சேவைக்கான சந்தையின் ஒரு சிறப்பு பிரிவு.
   • அதன் சமூகத்திற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உயிரினத்தால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலை அல்லது பங்கு. அத்தகைய நிலையை வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு உயிரினங்கள் ஆக்கிரமிக்கக்கூடும், எ.கா., ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள மிருகங்கள் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் கங்காருக்கள்.
   • ஒரு ஆழமற்ற இடைவெளி, குறிப்பாக ஒரு சிலை அல்லது பிற ஆபரணங்களைக் காண்பிக்க ஒரு சுவரில் ஒன்று.
   • மக்கள் தொகையில் ஒரு சிறிய, சிறப்புப் பிரிவை ஈர்க்கும் தயாரிப்புகள், சேவைகள் அல்லது ஆர்வங்களைக் குறிக்கிறது.
   • ஒரு இடத்தில் அல்லது இடைவெளியில் (ஏதாவது) வைக்கவும்.
   • குறிப்பாக அதை ஆக்கிரமித்த நபருக்கு மிகவும் பொருத்தமானது
   • ஒரு சிறிய இணக்கம்
   • மீண்டும் அமைக்கப்பட்ட அல்லது உள்தள்ளப்பட்ட ஒரு உறை
   • (சூழலியல்) ஒரு உயிரினத்தின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகத்திற்குள் இருக்கும் நிலை (ஒரு இனமாக அதன் உயிர்வாழ்வை பாதிக்கிறது)
 2. Niches

  ♪ : /niːʃ/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

See also  Snake Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Comment

Your email address will not be published.