Multiple Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Multiple” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Multiple

  ♪ : /ˈməltəpəl/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಬಹು
   • ಅನೇಕ
   • ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತ
   • ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ
   • ಹಲವಾರು ಬಾರಿ
   • ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ
   • (ವಿಶೇಷಣ) ಬಹುವಚನ
   • ಪಾಲ್ಕುರತಂಕಿಯಾ
   • ಪಾಲ್ಕುರುಕಲಲನ
   • ದಂತ ಅಂಗಗಳು
   • ಹಲ್ಲಿನ ಜಂಟಿ ಬಹುತ್ವ
   • ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಹುಪದರದ
   • ವೈವಿಧ್ಯಮಯ
   • ಹೇರಳವಾಗಿದೆ
   • ಬಹು
   • ಬಹುಮುಖ
  • ನಾಮಪದ : noun

  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು, ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು.
   • ಹಲವಾರು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ.
   • (ರೋಗ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ) ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ದೇಹದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
   • ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಲವಾರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವುದು.
   • ಉಳಿದಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆ.
   • ಹಲವಾರು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
   • ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನ
   • ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ
 2. Multiples

  ♪ : /ˈmʌltɪp(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಗುಣಾಕಾರಗಳು
   • ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತ
   • ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ
   • ಬಹು
 3. Multiplication

  ♪ : /ˌməltəpləˈkāSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಗುಣಾಕಾರ
   • ಗುಣಿಸಿ
   • ವರ್ಧನೆ
   • ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ
   • ಗುಣಾಕಾರ
   • ಆವರ್ತನ
   • ಗುಣಾಕಾರ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 4. Multiplications

  ♪ : /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಗುಣಾಕಾರಗಳು
   • ಗುಣಿಸಿ
   • ವರ್ಧನೆ
 5. Multiplicative

  ♪ : /ˌməltəˈplikədiv/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಗುಣಾಕಾರ
   • ಗುಣಿಸಿ
   • ಗುಣಾಕಾರ ಕೋಷ್ಟಕವಾಗಿ
   • ಗುಣಿಸುವುದು
   • ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಗುಣಾಕಾರ ಕೋಷ್ಟಕ
 6. Multiplicities

  ♪ : /ˌmʌltɪˈplɪsɪti/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಗುಣಾಕಾರಗಳು
 7. Multiplicity

  ♪ : /ˌməltəˈplisədē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ
   • ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್
   • ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ
   • ದಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಪಾತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
   • ಪಲವಕೈಪ್ಪಟ್ಟು
   • ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 8. Multiplied

  ♪ : /ˈmʌltɪplʌɪ/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಗುಣಿಸಿದಾಗ
   • ಗುಣಿಸಿದಾಗ
   • ಗುಣಿಸಿದಾಗ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಗುಣಿಸಿದಾಗ
 9. Multiplier

  ♪ : /ˈməltəˌplī(ə)r/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಗುಣಕ
   • ಗುಣಿಸಿದಾಗ
   • ಗುಣಾಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ
   • ಆಂಪ್ಲಿಫಯರ್
   • ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ
   • ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
   • ಗುಣಾಕಾರ
   • ವರ್ಧಕ
 10. Multipliers

  ♪ : /ˈmʌltɪplʌɪə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಗುಣಕಗಳು
   • ಗುಣಾಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒನ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ
 11. Multiplies

  ♪ : /ˈmʌltɪplʌɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ
   • ಗುಣಿಸಿ
 12. Multiply

  ♪ : /ˈməltəˌplī/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಗುಣಿಸಿ
   • ಗುಣಮಟ್ಟ
   • ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ (ಕಾಲು) ಕು
   • ಆಂಪ್ಲಿಫಯರ್
   • ಗುಣಿಸಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ಮಿಕುಟ್ಟಿಪ್ಪಟ್ಟು
   • ಅಸಮರ್ಪಕಕ್ಕಾಗಿ
   • ಇನಾಪೆರುಕ್ಕಮುರು
   • ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
   • ಗುಣಿಸಿ
   • ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿ
   • ಗುಣಿಸಿ
   • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರಿ
   • ಗುಣಿಸಿ
   • ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಣಿಸಿ
   • ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ
 13. Multiplying

  ♪ : /ˈmʌltɪplʌɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಗುಣಿಸುವುದು

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.