Monocytes Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Monocytes” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Monocytes

  ♪ : /ˈmɒnə(ʊ)sʌɪt/

  • संज्ञा : noun

   • मोनोसाइट्स
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एक साधा अंडाकार आणि स्पष्ट, राखाडी सायटोप्लाज्म असलेली एक मोठी फागोसाइटिक पांढर्या रक्त पेशी.
   • एक प्रकारचा ग्रॅन्युलर ल्युकोसाइट जो जीवाणूंच्या अंतर्ग्रहणात कार्य करतो

What happens if MONOYTES are low?

जेव्हा तुमची MONOYTES संख्या खूप कमी असते तेव्हा मोनोसाइटोपेनिया होतो. तुमच्या पांढऱ्या रक्त पेशींची संख्या कमी झाल्याचा हा परिणाम आहे. मोनोसाइटोपेनियाच्या कारणांमध्ये हे समाविष्ट आहे: ऍप्लास्टिक अॅनिमिया

जर मोनोसाइट्स मराठीत कमी असतील तर हे आरोग्यविषयक परिस्थितीचे सूचक असू शकते. मोनोसाइट्स ह्या एका प्रकारच्या पांढरी प्रतिरक्षाप्रत रक्तद्रव्याच्या किडुणांमध्ये असतात ज्याचा रोगप्रतिक्रिया प्रकारात महत्वाचा योगदान आहे. मोनोसाइट्सची किंमत कमी असल्यास, हे किडुणंचे प्रतिसाद कमी होऊ शकते किंवा काही वैद्यकीय परिस्थितींचा सूचक असू शकते. उचित निदान करून उपचार सल्ला देणार्‍या आरोग्य सेवेकऱ्याशी संपर्क साधावे असे महत्वाचे आहे.

What are the symptoms of high monocytes?

खूप जास्त मोनोईटस असण्यामुळे देखील CMML ची अनेक लक्षणे दिसून येतात. हे MONOYTES प्लीहा किंवा यकृतामध्ये स्थायिक होऊ शकतात, हे अवयव मोठे करतात. वाढलेली प्लीहा (ज्याला स्प्लेनोमेगाली म्हणतात) पोटाच्या वरच्या डाव्या भागात (उदर) वेदना होऊ शकते. यामुळे लोकांना ते जेवताना खूप लवकर पोट भरल्यासारखे वाटते.

मोनोसाइट्सच्या अधिक स्तरांच्या संकेतांची मराठीत काही सामान्य लक्षणे आहेत. ज्याची आधारभूत कारणे कोणतीही असो, लक्षणं त्यांच्यानुसार बदलू शकतात, परंतु खालीलप्रमाणे काही मोनोसाइट्सच्या उच्च स्तरांसंबंधित सामान्य लक्षण आहेत:

 1. क्षयशूण्यता: अत्यंत थकवा वाटणे किंवा ऊर्जेची कमतरता.
 2. ताप: शरीरातील उच्च तापमान.
 3. संक्रमण: संक्रमणांच्या विषयी वाढतील, उदाहरणार्थ, श्वसनासंबंधी किंवा मूत्रमार्गाच्या संक्रमणांची.
 4. सुजलेले लिंबगुळे: म्हणजे अंधारभ्रूणी, कडकडती, किंवा ग्रॉइनमध्ये वाढणारे लिंबगुळे.
 5. त्वचांवरील खाज: निराचारित त्वचाच्या खाज किंवा पुरेसे.
 6. मजबूत जोडणे: जोडण्यात दुखणे किंवा असारणे.
 7. पेटाचे दुखणे: पेटाचे दुखणे किंवा असारणे.
 8. वजनक्षय: अजिंक्याकडून किंवा अप्रत्याशित वजनक्षय.
 9. इतर लक्षणे: आवडत नसलेले आवाज आ

Monocytes Meaning in english

Monocytes are an important type of white blood cells that circulate in your blood stream and play an essential role in your body’s immune system. Monocytes are made in the bone marrow and are the largest of all of the types of white blood cells. Monocytes have a unique role in the body’s defense mechanisms, which include fighting against infections, helping to remove dead cells, and supporting the response to inflammation.

Monocytes have many uses in the body, including: fighting infection, controlling inflammation, and helping to repair damaged tissues. When an infection occurs, monocytes are attracted to infected areas, where they can detect and engulf bacteria, viruses, and other potentially harmful organisms. Then, the monocytes process and break down these organisms, as well as remove dead cells and debris.

Monocytes also play a role in the body’s response to inflammation. When there is an injury or damage to the body, monocytes migrate to the injured area and help to start the healing process by producing cytokines, which are messengers that initiate the inflammatory response. Monocytes are also capable of recognizing and responding to the presence of foreign substances. Monocytes can serve as marker cells for many different disorders. Doctors may use a person’s monocyte levels to help diagnose an infection, inflammation, or a disease such as leukemia or CLL (chronic lymphocytic leukemia).

Monocytes are constantly produced and destroyed throughout a person’s lifespan. The total number of monocytes in a person’s blood can give an indication as to how well their immune system is functioning. When there is a decreased number of monocytes, it can be an indication that they are having issues fighting off infections or that they are having an inflammatory disorder. On the other hand, if there is an increased number of monocytes, it can indicate that a person’s immune system is functioning properly.

Monocytes are vital for maintaining a healthy immune system, and it is important to monitor their levels in the blood in order to make sure that the body is functioning properly. A lack of monocytes or an abnormal level could be an indication that something isn’t quite right and should be checked out by a doctor.

some sentences of Monocytes

 1. मोनोसाइट्स ह्या एका प्रकारच्या पांढरी रक्तकणाच्या कोशांमध्ये असतात, ज्यांना शरीरातील प्रतिक्रियाप्रमाणे महत्त्वाची भूमिका आहे.
 2. रक्तातील मोनोसाइट्सची वाढ चालू असल्यास, ह्याच्या मोजमापामध्ये संक्रमण किंवा सूजनाचे संकेत दिले जाऊ शकतात.
 3. मोनोसाइट्स मॅक्रोफेजेसमध्ये विभाजित होऊ शकतात, ज्यांनी पॅथोजन्स खणणे आणि मारणे हे कार्य करतात.
 4. कोणत्याही सापडलेल्या अंगाच्या सूचकांनुसार, मोनोसाइट्स त्या क्षेत्रात सक्रिय आणि प्रतिसादकात्मक प्रतिक्रिया दर्शवतात.
 5. मोनोसाइट्स असे करतात कि त्यांनी विदेशी अणु खवणे आणि तोंड घेणे या क्रियेमध्ये सहभाग घेतले जाते.
 6. मोनोसाइट्स लुकेमिया यासारख्या किंवा अप्राकृत मोनोसाइट्स संख्येच्या असामान्य वाढीच्या कारणाने काही आजारांमध्ये संक्रमण होऊ शकतो.
 7. मोनोसाइट्स सर्वजनिक प्रतिक्रियांशी संलग्न असलेल्या आणि शरीराला प्रवेश करणार्‍या प्रतिक्रिया तंत्राचा एक भाग आहेत.
 8. मोनोसाइट्स हड्डग्रंथिमध्ये उत्पन्न होतात आणि रक्तचालूमध्ये छापवले जातात.
 9. मोनोसाइट्सला त्यांच्या मोठ्या, किडनीच्या आकाराच्या नाभिकेंद्राच्या जोमची आणि अधिक प्रतिशताच्या जठरशोष मध्ये ओळखले जाते.
 10. मोनोसाइट्स तत्वाची वापरे आणि जंगम चट्टे करून, कचरा दूर करण्याच्या कार्यात सहभाग करून, तंत्राचे पुनर्निर्माण सोडवण्याची कार्ये करतात.

Monocytes Q&A In marathi And English


English:

 1. Q: What are monocytes? A: Monocytes are a type of white blood cell that plays a crucial role in the body’s immune response.
 2. Q: What is the function of monocytes? A: Monocytes are involved in the process of phagocytosis, where they engulf and digest foreign particles. They also differentiate into macrophages, which are responsible for engulfing and destroying pathogens.
 3. Q: What does an elevated level of monocytes indicate? A: Elevated levels of monocytes in the blood may indicate an ongoing infection or inflammation.
 4. Q: How are monocytes produced? A: Monocytes are produced in the bone marrow and are released into the bloodstream.
 5. Q: What is the role of monocytes in the immune system? A: Monocytes are part of the innate immune system and provide the body with an initial defense against invading pathogens. They contribute to tissue repair and wound healing by removing debris and promoting tissue regeneration.

Marathi:

 1. प्रश्न: मोनोसाइट्स ही कोणती असतात? उत्तर: मोनोसाइट्स ह्या एका प्रकारच्या पांढरी रक्तकणाच्या कोशांमध्ये असतात, ज्यांना शरीरातील प्रतिक्रियाप्रमाणे महत्त्वाची भूमिका आहे.
 2. प्रश्न: मोनोसाइट्सच्या कार्यात कोणती भूमिका आहे? उत्तर: मोनोसाइट्स विदेशी अणु खवणे आणि तोंड घेणे हे करतात. त्यांची मॅक्रोफेजेसमध्ये विभाजित होणे आणि पॅथोजन्स खणणे आणि मारणे हे त्यांच्या कार्याचे आहे.
 3. प्रश्न: मोनोसाइट्सच्या वाढदिवसांचे म्हणजे काय? उत्तर: रक्तातील मोनोसाइट्सची वाढ चालू असल्यास, ह्याच्या मोजमापामध्ये संक्रमण किंवा सूजनाचे संकेत दिले जाऊ शकतात.
 4. प्रश्न: मोनोसाइट्स कसे उत्पन्न होतात? उत्तर: मोनोसाइट्स हड्डग्रंथिमध्ये उत्पन्न होतात आणि रक्तचालूमध्ये छापवले जातात.
 5. प्रश्न: मोनोसाइट्सच्या तंत्रात कोणती भूमिका आहे? उत्तर: मोनोसाइट्सला त्यांच्या मोठ्या, किडनीच्या आकाराच्या नाभिकेंद्राच्या जोमची आणि अधिक प्रतिशताच्या जठरशोष मध्ये ओळखले जाते.

pkdeveloper.in Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *