Milf Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Milf” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Milf

  ♪ : [Milf]

  • संज्ञा : noun

   • एक अश्लील शब्द म्हणजे लैंगिक आकर्षण करणारी मध्यमवयीन स्त्री
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल
See also  Defend Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Reply