Microbiology Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Microbiology” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Microbiology

  ♪ : /ˌmīkrōˌbīˈäləjē/

  • संज्ञा : noun

   • सूक्ष्मजीवशास्त्र
   • सूक्ष्मजीवशास्त्र
   • सूक्ष्मजीवशास्त्र
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • विज्ञानाची शाखा जी सूक्ष्मजीवांशी संबंधित आहे.
   • जीवशास्त्रची शाखा जी सूक्ष्मजीव आणि मनुष्यावर होणा effects्या त्यांच्या प्रभावांचा अभ्यास करते
 2. Microbiological

  ♪ : /ˌmīkrōˌbīəˈläjək(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • मायक्रोबायोलॉजिकल
   • सूक्ष्मजीवशास्त्र
   • मायक्रोबायोलॉजी मध्ये
See also  Valuable Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Reply