Measurement Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Measurement” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Measurement

  ♪ : /ˈmeZHərmənt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಳತೆ
   • ಗಾತ್ರ
   • ಪ್ರಮಾಣ:
   • ಅಳತೆ ಫಲಿತಾಂಶ
   • ಅಳತೆ ವಿಧಾನ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅಳತೆ
   • ಅಳತೆ
   • ಪ್ರಮಾಣ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ.
   • ಅಳತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಾತ್ರ, ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ.
   • ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
   • ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 2. Measurable

  ♪ : /ˈmeZH(ə)rəb(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅಳೆಯಬಹುದಾದ
   • ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್
   • ಅಳೆಯಬಹುದು
   • ಅಳೆಯಬಹುದು
 3. Measurably

  ♪ : /ˈmeZH(ə)rəblē/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅಳೆಯಬಹುದು
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಅಳೆಯಬಹುದಾದ
 4. Measure

  ♪ : /ˈmeZHər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಮಾಣ:
   • ಉದ್ದ
   • ಕೊಬ್ಬು
   • ಅಳತೆ
   • ಸಂಪುಟ
   • ಗಾತ್ರ
   • ಹಡಗಿನ ಅಳತೆ
   • ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
   • ಸ್ಥಿತಿ
   • ಡೋಸೇಜ್
   • ಸ್ಕೇಲ್
   • ಮಾನದಂಡ
   • ವ್ಯವಸ್ಥೆ
   • ವೃತ್ತ
   • ಗುಣಮಟ್ಟ
   • ಮುದ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಅಗಲ
   • ಘಟಕ
   • ದಾರಿ
  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಅಳತೆ
   • ಸ್ಕೇಲ್
   • ಅಳತೆ ಗಾತ್ರ
   • ಅಳತೆ
   • ಪ್ರಮಾಣ ವಿಧಾನ ಶ್ರೇಣಿ
   • ಪದವಿ
   • ಬೊಜ್ಜು
   • ಮುಕತ್ತಲಲವೈಕ್ಕುರು
   • ಹಂತದ ಗಾತ್ರ
   • ಜಲೀಯ ಕೋಶ ಅಲವುಕ್ಕರುವಿ
   • ಅಲವುಪಟ್ಟೈ
   • ಗಾತ್ರ ಕೋಲ್
   • ವರಾಯಲವು
   • ಪಾಟಿಕುರು
   • ಯಪ್ಪಮೈತಿ
   • ಕ್ಯಾಂಟಮ್ವಾ
   • ತಾಳವಾದ್ಯ
   • ಕ್ರಿಯೆ
   • ಶಾಸಕಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
   • (ಹೊಂದಿಸಿ) ಗುಣಾಕಾರಗಳು
   • (ಕ್ರಿಯಾಪದ) ಪ್ರಮಾಣ
   • ಅಲಂತರುಟಾ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ
   • ಅಳತೆ
   • ಯೋಚಿಸಿ
   • ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ
   • ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
   • ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ
   • ಅಳತೆ
   • ಅಗಲ
   • ಘನತೆ
 5. Measured

  ♪ : /ˈmeZHərd/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸೀಮಿತ
   • ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ
   • ಮಧ್ಯಮ
   • ಲಯಬದ್ಧ
   • ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
   • ಅಳತೆ
   • ಗಾತ್ರ
   • ಸ್ಕೇಲ್
   • ಅಂದಾಜು
   • ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
   • ಸಂಘಟಿತ
   • ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
   • ಅಳತೆಯಿಂದ
 6. Measureless

  ♪ : /ˈmeZHərləs/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದ
   • ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗದ
   • ಅಳೆಯಲಾಗದು
   • ವಿಪರೀತ
   • ಅನಿಯಮಿತ
 7. Measurements

  ♪ : /ˈmɛʒəm(ə)nt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಳತೆಗಳು
   • ಅಳತೆ
   • ಗಾತ್ರ
 8. Measures

  ♪ : /ˈmɛʒə/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಕ್ರಮಗಳು
   • ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
  • ನಾಮಪದ : noun

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕ್ರಮಗಳು
   • ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
   • ಕ್ರಿಯೆಗಳು
See also  Maxim Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.