Marriage Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Marriage” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Marriage

  ♪ : /ˈmerij/

  • संज्ञा : noun

   • विवाह
   • लग्न
   • तिरुमानत्तोपरपु
   • मनाविनाई
   • तिरुमानमुराई
   • लग्न समारंभ
   • खूप जवळ संलयन
   • राजाच्या राजवटीचे एकत्रिकरण
   • विवाह
   • लग्न समारंभ
   • सुसंगतता
   • लग्न
   • स्वयंवरम्
   • संबंध
   • लग्न समज
   • उत्क्रांती
   • दृढता
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • कायदेशीर किंवा औपचारिकरित्या दोन लोकांचे वैयक्तिक संबंधात भागीदार म्हणून ओळखले जाणारे (ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि काही न्यायाधिकारांत विशेषत: पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील एक संघ)
   • लग्न होण्याची अवस्था.
   • दोन किंवा अधिक घटकांचे संयोजन किंवा मिश्रण.
   • (पिनोचल आणि इतर कार्ड गेममध्ये) त्याच खटल्याचा राजा आणि राणी यांचे संयोजन.
   • पती किंवा पत्नी म्हणून.
   • विवाह परिणाम म्हणून.
   • एक विवाहित जोडपे स्वेच्छेने आयुष्यात (किंवा घटस्फोटीपर्यंत) सामील झाले
   • एकमेकांशी लग्न केलेले दोन लोक
   • लग्न करणे; विवाहसोहळा
   • एक निकट आणि जिव्हाळ्याचा युनियन
 2. Marital

  ♪ : /ˈmerədl/

  • विशेषण : adjective

   • वैवाहिक
   • लग्न
   • विवाह संबंधित
   • तो एक तंदुरुस्त पती
   • तिरुमानांकारार्थ
   • लग्नाविषयी
   • वैवाहिक
   • वैवाहिक
   • विवाहित
   • वैवाहिक
 3. Marriageable

  ♪ : /ˈmerijəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • विवाहयोग्य
   • लग्न
   • लग्नाचे वय
   • विवाहयोग्य
  • संज्ञा : noun

   • विवाहयोग्य
 4. Marriages

  ♪ : /ˈmarɪdʒ/

  • संज्ञा : noun

   • विवाह
   • विवाहसोहळा
   • लग्न
 5. Married

  ♪ : /ˈmerēd/

  • विशेषण : adjective

   • विवाहित
   • विवाहित पुरुष
   • लग्न
   • वैवाहिक संबंध
   • विवाहित
   • विवाहित
 6. Marries

  ♪ : /ˈmari/

  • क्रियापद : verb

   • विवाह
   • लग्न
   • मानकोल
 7. Marry

  ♪ : /ˈmerē/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • लग्न
   • लग्न
   • लग्नाद्वारे संयुक्त
   • मानकोल
   • लग्नात सामील व्हा
   • मध्ये देणे
   • मानटीरकोल
   • विवाह
   • स्पिन्डलवर दोरी जोडण्यासाठी जुळण्यासाठी
  • क्रियापद : verb

   • लग्न करा
   • लग्नात प्रवेश करा
   • मुलीला बांध
   • एकत्र
 8. Marrying

  ♪ : /ˈmari/

  • संज्ञा : noun

   • लग्न
   • लग्न करीत आहे
   • विवाह
  • क्रियापद : verb

   • लग्न करणे
   • लग्न
   • लग्न करीत आहे
   • त्यांचे योगदान
   • लग्न
 9. Matrimonial

  ♪ : /ˌmatrəˈmōnēəl/

  • विशेषण : adjective

   • विवाह
   • लग्न
   • घटस्फोट किंवा लग्न
   • लग्नाशी संबंधित
   • वैवाहिक
   • तिरुमनामुलकाकितात्।
   • वैवाहिक जीवनासंबंधी
 10. Matrimonially

  ♪ : [Matrimonially]

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • वैवाहिक
 11. Matrimony

  ♪ : /ˈmatrəˌmōnē/

  • संज्ञा : noun

   • विवाह
   • लग्न
   • लग्नाची
   • वैवाहिक क्रियापद
   • आतील स्थिती
   • कार्ड गेममध्ये ट्रूप किंग-किंग संयोजन प्रकार
   • विवाह
   • विवाह
   • लग्न
   • उत्क्रांती
   • विवाह
   • लग्न
See also  Telegram Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Reply