London Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“London” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. London

  ♪ : /ˈləndən/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಂಡನ್
  • ಸರಿಯಾದ ನಾಮಪದ : proper noun

  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಂನ ರಾಜಧಾನಿ, ಆಗ್ನೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿದೆ; ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಗ್ರೇಟರ್ ಲಂಡನ್) 7,619,800 (ಅಂದಾಜು 2008).
   • ಕೆನಡಾದ ನೈ w ತ್ಯ ಒಂಟಾರಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ ಎರಿ ಸರೋವರದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇದೆ; ಜನಸಂಖ್ಯೆ 353,395 (2006).
   • ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್; ಆಗ್ನೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಥೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ; ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ
   • ಕ್ಲೋಂಡಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಷ್ (1876-1916) ನಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬರಹಗಾರ
 2. Londoner

  ♪ : /ˈləndənər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಲಂಡನ್
   • ಲಂಡನ್

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.