Lmao Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Lmao” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

 1. Lmao

  ♪ : [Lmao]

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • ஆங்கில வார்த்தையின் சுருக்கம் சத்தமாக வெடித்தது
  • விளக்கம் : Explanation

   • தமிழ் வரையறை விரைவில் சேர்க்கப்படும்
See also  Former Meaning In Gujarati - ગુજરાતી અર્થ

Leave a Reply

Your email address will not be published.