Living room Meaning In Marathi

Living room” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Living room

  ♪ : [Living room]

  • संज्ञा : noun

   • Meaning of “living room” will be added soon
   • दिवाणखाना
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   Definition of “living room” will be added soon.

See also  Yak Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Reply