Lame Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Lame” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Lame

  ♪ : /lām/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕುಂಟ
   • ದುರ್ಬಲ
   • ಲಿಂಪಿಂಗ್
   • ಕಲೋಟಿಂಟಾ
   • ಕಲರಾ
   • ಕಥೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ
   • ವಾದದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರವೇಶ
   • ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಕೈಲೈನ್
   • ತಟ್ಟತ್ತತಂಕುಕಿರಾ
   • (ಕ್ರಿಯಾಪದ) ನೋಡ್ ಮಾಡಲು
   • ಕುಂಟ
   • ಕುಂಟ
   • ಅತೃಪ್ತಿಕರ
   • ನಂಬಲಾಗದ
   • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ
   • ದುರ್ಬಲ
   • ಕುಂಟ
   • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ
   • ಕುಂಟ
   • ಅತೃಪ್ತಿಕರ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ) ಕಾಲು ಅಥವಾ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
   • (ಕಾಲು ಅಥವಾ ಪಾದದ) ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
   • (ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ) ಉತ್ತೇಜಕ ಮತ್ತು ಮಂದ.
   • (ವಿವರಣೆಯ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಿಸಿ) ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ.
   • (ವ್ಯಕ್ತಿಯ) ನಿಷ್ಕಪಟ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥ.
   • (ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾದಗಳ) ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು; ಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೋಷಯುಕ್ತ.
   • (ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ) ಕುಂಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.
   • ಹೆಣೆದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ.
   • (ಬಟ್ಟೆಯ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿನ) ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
   • ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗದ ಯಾರಾದರೂ
   • ಲೋಹದ ಎಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್
   • ಅಂಗದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿತಗೊಳಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲು
   • ಕರುಣಾಜನಕವಾಗಿ ಬಲ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಕೊರತೆ
   • ಕಾಲು ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 2. Lamed

  ♪ : /leɪm/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

 3. Lamely

  ♪ : /ˈlāmlē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಕುಂಟವಾಗಿ
   • ನಾನ್ಟಿಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ
 4. Lameness

  ♪ : /ˈlāmnəs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಲೇಮ್ನೆಸ್
   • ವಾದ
   • ಎಡವಟ್ಟು
   • ಕುಂಟ
 5. Lamest

  ♪ : /leɪm/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Splashing Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.