Khoya Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Khoya” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Khoya

  ♪ : [Khoya]

  • संज्ञा : noun

   • दूध लहान केले
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल
See also  Psycho Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Comment

Your email address will not be published.