Kennel Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Kennel” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Kennel

  ♪ : /ˈkenl/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕೆನಲ್
   • ಕೆನ್ನೆಲ್ಸ್
   • ನೀಡಲು
   • ಡಾಗ್ ಬಾರ್ ಡಾಗ್ ಮೆನು
   • ಡರ್ಟಿ ವಾಸಸ್ಥಾನ (ಕ್ರಿಯಾಪದ) ಬಾರ್ ನಿಂದ
   • ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ
   • ಹೊಲಸು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ
   • ಮೋರಿ
   • ಶೌಚಾಲಯ
   • ನಾಯಿಗಳ ಕಾದಾಟ
   • ಮೋರಿ
   • ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ
   • ನಾಯಿ ಮೋರಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಶ್ರಯ.
   • ನಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ.
   • (ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕು) ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
   • ನಾಯಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ bu ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
   • ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
 2. Kennelled

  ♪ : /ˈkɛn(ə)l/

 3. Kennels

  ♪ : /ˈkɛn(ə)l/

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Turbulent Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.