Jurist Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Jurist” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Jurist

  ♪ : /ˈjo͝orəst/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
   • ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ
   • ಕಾನೂನು ಸಾಧಕ
   • ಕಾನೂನು ದಳ್ಳಾಲಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಬರಹಗಾರ
   • ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
   • ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರ
   • ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ
   • ವಕೀಲ
   • ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
   • ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರ
   • ವಕೀಲ
   • ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಪರಿಣಿತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಬರಹಗಾರ.
   • ವಕೀಲ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು.
   • ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನು ವಿದ್ವಾಂಸ
   • ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
 2. Juridical

  ♪ : /jo͞oˈridək(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ನ್ಯಾಯಾಂಗ
   • ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ
   • ಕಟ್ಟಕ್ಕರುಕಲೈಟ್
   • ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ
   • ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾನೂನು ದೇಶಭಕ್ತಿ
   • ನ್ಯಾಯಾಂಗ
   • ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ
   • ಕಾನೂನು
   • ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
 3. Jurisprudence

  ♪ : /ˌjo͝orəˈspro͞odns/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ
   • ನ್ಯಾಯದ ಆಡಳಿತ
   • ಕಾನೂನಿನ ಕಾನೂನು
   • ಕಾನೂನುವಾದ ಮಾನವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ
   • ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧಾಂತ
   • ಕಾನೂನು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
   • ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ
   • ಕಾನೂನು ಸಂಹಿತೆಯ ತತ್ವ
   • ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಥೆಗಳು
   • ಪಂಚತಂತ್ರ
   • ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ
 4. Juristic

  ♪ : /jo͝oˈristik/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ
   • ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ
   • ಕ್ಯಾಟ್ಟಟ್ಟಿರ್ಕುಟ್ಟಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ
 5. Jurists

  ♪ : /ˈdʒʊərɪst/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು
   • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
   • ವಕೀಲರು
   • ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.