Invigilator Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Invigilator” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Invigilator

  ♪ : /inˈvijəˌlādər/

  • संज्ञा : noun

   • इनविजिलेटर
   • अधीक्षक
   • निवडणूक अधीक्षक
   • निवडीचे अधीक्षकही
   • पर्यवेक्षक
   • निरीक्षक
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • फसवणूक रोखण्यासाठी परीक्षार्थी पाहणारे कोणीतरी
 2. Invigilate

  ♪ : /inˈvijəˌlāt/

  • वाक्यांश : –

   • परीक्षांचे पर्यवेक्षण
  • अकर्मक क्रियापद : intransitive verb

   • आमंत्रण
   • परीक्षांच्या वेळी विद्यार्थ्यांचे निरीक्षण करा
   • सतर्कतेने पर्यवेक्षण करा
  • क्रियापद : verb

   • परीक्षेचे पर्यवेक्षण इ.
   • परीक्षेचे पर्यवेक्षण इ.
 3. Invigilated

  ♪ : /ɪnˈvɪdʒɪleɪt/

  • क्रियापद : verb

 4. Invigilating

  ♪ : /ɪnˈvɪdʒɪleɪt/

  • क्रियापद : verb

 5. Invigilators

  ♪ : /ɪnˈvɪdʒɪleɪtə/

  • संज्ञा : noun

Leave a Comment

Your email address will not be published.