Interrogates Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Interrogates” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Interrogates

  ♪ : /ɪnˈtɛrəɡeɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • (ಯಾರೊಬ್ಬರ) ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ly ಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ.
   • (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೈಲ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಶೇಖರಣಾ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್) ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
   • (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನದ) ಗುರುತು, ಸ್ಥಿತಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು (ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದು) ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
   • ದೂರಸಂಪರ್ಕದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಪ್ರಸಾರ (ಸಂಕೇತ)
   • ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ
 2. Interrogate

  ♪ : /inˈterəˌɡāt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ಹೆ
   • ಪ್ರಶ್ನೆ (ಯಾರಾದರೂ)
   • ತನಿಖೆ
   • ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ವಿಚಾರಣೆ
   • ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ
   • ತನಿಖೆ
   • ಕೆಲ್ವಿಕೆಲ್ ಅವರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ
   • ಜಾಗರೂಕ
   • ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ
   • ನಮ್ಮನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ
   • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು
   • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
 3. Interrogated

  ♪ : /ɪnˈtɛrəɡeɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ವಿಚಾರಣೆ
   • ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ
   • ಅಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ
   • ವಿಚಾರಣೆ
 4. Interrogating

  ♪ : /ɪnˈtɛrəɡeɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ವಿಚಾರಣೆ
   • ವಿಚಾರಣೆ
 5. Interrogation

  ♪ : /inˌterəˈɡāSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಿಚಾರಣೆ
   • ಕೇಳಿ
   • ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು
   • ಪರೀಕ್ಷೆ
   • ತನಿಖೆ
   • ಕೆಲ್ವಿಕೆಟ್ಟಲ್
   • ಪ್ರಶ್ನೆ
   • ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು
   • ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು
   • ಸಮಸ್ಯೆ
   • ವಿಸ್ತರಣೆ
 6. Interrogations

  ♪ : /ɪnˌtɛrəˈɡeɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಿಚಾರಣೆ
   • ತನಿಖೆಗಳು
   • ತನಿಖೆ
 7. Interrogative

  ♪ : /ˌin(t)əˈräɡədiv/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ
   • ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ
   • ವಿನಾಕುಟ್ಟು
   • ವಿನಪ್ಪೆಯರ್
   • (ವಿಶೇಷಣ) ಜಿಜ್ಞಾಸೆ
   • ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕಾರದ
   • ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು
   • ಕೆಲ್ವಿಕುರಿಟ್ಟಾ
   • ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ
   • ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ
   • ಸಮಸ್ಯೆ ಪದ
   • ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ
   • ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ
   • ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪ
   • ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ
   • ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ
 8. Interrogatively

  ♪ : /ˌin(t)əˈräɡədivlē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿ
 9. Interrogatives

  ♪ : /ˌɪntəˈrɒɡətɪv/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರು
 10. Interrogator

  ♪ : /inˈterəˌɡādər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವನು
   • ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ
   • ಸ್ಲೀತ್
   • ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರು
   • ಸಮಸ್ಯೆ
   • ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರು
   • ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ
 11. Interrogators

  ♪ : /ɪnˈtɛrəɡeɪtə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರು
 12. Interrogatory

  ♪ : /ˌin(t)əˈräɡəˌtôrē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ
   • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
   • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ
   • ಪ್ರಶ್ನೆ
   • ಕೆಲ್ವಿಟ್ಟೊಕುಟಿ
   • ಆರೋಪಿಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ
   • (ವಿಶೇಷಣ) ಜಿಜ್ಞಾಸೆ
   • ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ
   • ತನಿಖೆ
   • ವಿನಮುರಾಯಣ
   • ಕೇಳುತ್ತಿದೆ
   • ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.