Interoperable Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Interoperable” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Interoperable

  ♪ : /ˌin(t)ərˈäp(ə)rəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • इंटरऑपरेबल
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • (संगणक प्रणाली किंवा सॉफ्टवेअरची) माहितीची देवाणघेवाण करण्यास आणि वापरण्यास सक्षम.
   • माहितीची देवाणघेवाण आणि वापर करण्यास सक्षम
 2. Interoperability

  ♪ : /ˌin(t)ərˌäp(ə)rəˈbilədē/

  • संज्ञा : noun

   • इंटरऑपरेबिलिटी
   • इंटरऑपरेबिलिटी
See also  Alphabet Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Comment

Your email address will not be published.