Innovation Meaning In Malayalam – മലയാളത്തിന്റെ അർത്ഥ വിശദീകരണം

“Innovation” മലയാള വിവർത്തനം, അർത്ഥം, നിർവചനം, വിശദീകരണം, പ്രസക്തമായ വാക്കുകൾ, ഫോട്ടോ ഉദാഹരണങ്ങൾ – നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം.

 1. Innovation

  ♪ : /ˌinəˈvāSH(ə)n/

  • നാമം : noun

   • നവീകരണം
   • പതുമുരൈക്കനാൽ
   • പുതുമ
   • പുതുക്കല്‍
   • നല്ലരീതി
   • മാറ്റം
   • പുതിയ ആചാരം
   • പുതുമ വരുത്തല്‍
  • വിശദീകരണം : Explanation

   • നവീകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയ.
   • ഒരു പുതിയ രീതി, ആശയം, ഉൽപ്പന്നം മുതലായവ.
   • പഠനത്തിന്റെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും ഫലമായുണ്ടായ ഒരു സൃഷ്ടി (ഒരു പുതിയ ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയ)
   • മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കൽ
   • ആദ്യമായി എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം; പുതിയ എന്തെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നു
 2. Innovate

  ♪ : /ˈinəˌvāt/

  • അന്തർലീന ക്രിയ : intransitive verb

   • നവീകരിക്കുക
   • പുതിയത് ആരംഭിക്കുക
   • പുതുതായി
   • പുതുതായി ആരംഭിക്കുക
   • പുതുമ കുത്തിവയ്ക്കുക
   • പുതിയത്
   • ഫിക്ഷൻ
   • പുതുവാലിയാമൈ
   • putumuraikan
   • പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു
  • ക്രിയ : verb

   • പുതുതായുണ്ടാക്കുക
   • നവീനമാക്കുക
   • നവീകരിക്കുക
 3. Innovated

  ♪ : /ˈɪnəveɪt/

  • ക്രിയ : verb

   • പുതുമയുള്ളത്
   • ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിക്കുക
 4. Innovating

  ♪ : /ˈɪnəveɪt/

 5. Innovations

  ♪ : /ɪnəˈveɪʃ(ə)n/

  • നാമം : noun

   • പുതുമകൾ
   • കണ്ടെത്തലുകൾ
   • പുതുമ കാണുന്നു
 6. Innovative

  ♪ : /ˈinəˌvādiv/

  • നാമവിശേഷണം : adjective

   • നൂതന
   • പതുമുരൈകങ്കിറ
   • നൂതനമായ
 7. Innovatively

  ♪ : [Innovatively]

  • ക്രിയാവിശേഷണം : adverb

 8. Innovator

  ♪ : /ˈinəˌvādər/

  • നാമം : noun

   • ഇന്നൊവേറ്റർ
 9. Innovators

  ♪ : /ˈɪnəveɪtə/

  • നാമം : noun

   • പുതുമയുള്ളവർ
   • കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ
 10. Innovatory

  ♪ : /ˈinəvəˌtôrē/

  • നാമവിശേഷണം : adjective

   • നൂതനമായത്
   • നവീനമായ
   • പുതുമയാര്‍ന്ന

Leave a Comment