Im Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Im” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Im

  ♪ : [Im]

  • संज्ञा : noun

  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • (कोणास) त्वरित संदेश पाठवा.
   • कोणतीही व्याख्या उपलब्ध नाही.
 2. Im

  ♪ : [Im]

  • संज्ञा : noun

See also  Dormant Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Reply