Illiteracy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Illiteracy” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Illiteracy

  ♪ : /i(l)ˈlidərəsē/

  • संज्ञा : noun

   • निरक्षरता
   • दुर्लक्ष
   • अज्ञान
   • निरक्षरता
   • निरक्षरता
   • निरक्षरता
   • निरक्षरता
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • वाचायला किंवा लिहायला असमर्थता.
   • एखाद्या विशिष्ट विषयात ज्ञानाचा अभाव; अज्ञान
   • अज्ञानामुळे न वाचल्यामुळे
   • वाचण्यात असमर्थता
 2. Illiterate

  ♪ : /i(l)ˈlidərət/

  • वाक्यांश : –

   • अशिक्षित
   • निरक्षर
  • विशेषण : adjective

   • अशिक्षित
   • लिहिणे आणि वाचणे अशक्य
   • निरक्षर
   • निरक्षर
   • अशिक्षित
 3. Illiterateness

  ♪ : [Illiterateness]

  • संज्ञा : noun

   • निरक्षरता
 4. Illiterates

  ♪ : /ɪˈlɪt(ə)rət/

  • विशेषण : adjective

   • निरक्षर
   • अशिक्षित
See also  Precursor Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Reply