Hyena Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Hyena” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Hyena

  ♪ : /hīˈēnə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಹಯೆನಾ
   • ಕತ್ತೆ ಕಲುಟೈಪ್ಪಲಿ
   • ಹೈನಾ
   • ಕತ್ತೆ
   • തരക്ഷു
   • ಕಾಡು ನಾಯಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಹಿಂಭಾಗದ ಕಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರುವ ಮೇನ್ ಮುಂಗೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಿಯಂತಹ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಸ್ತನಿ. ಹೈನಾಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಟೆಗಾರರು.
   • ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ನಾಯಿಯಂತಹ ರಾತ್ರಿಯ ಸಸ್ತನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
 2. Hyenas

  ♪ : /hʌɪˈiːnə/

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Interact Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.