Humble Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Humble” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Humble

  ♪ : /ˈhəmbəl/

  • वाक्यांश : –

   • आदरयुक्त
  • विशेषण : adjective

   • नम्र
   • एक विनम्र
   • विनम्र
   • खालचा
   • न्यायालयीन
   • तळाशी
   • तारपेरुमायरा
   • नकळत
   • सामान्य स्थितीत
   • तलवूपट्टु
   • चेक अबेस
   • विनायासिलांनाया
   • नम्र
   • नम्र
   • टालटप्पाटा
   • नम्र
  • क्रियापद : verb

   • गर्व निचरा
   • बदनामी
   • दिलगीर आहोत
   • कमी
   • वश
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखाद्याच्या स्वत: च्या महत्त्वाचा मध्यम किंवा कमी अंदाज असणे किंवा दर्शविणे.
   • (एखाद्या कृतीतून किंवा विचारांच्या) एखाद्याच्या स्वतःच्या महत्त्वपूर्णतेच्या मर्यादित अंदाजासह ऑफर केलेले किंवा प्रभावित केलेले.
   • कमी सामाजिक, प्रशासकीय किंवा राजकीय श्रेणीचे.
   • (एक गोष्ट म्हणून) माफक अभिमत किंवा परिमाणे.
   • (कुणाला तरी) मान किंवा महत्त्व कमी करा.
   • निर्णायकपणे पराभव (दुसरा संघ किंवा प्रतिस्पर्धी, सामान्यत: जो आधी श्रेष्ठ मानला जात होता)
   • नम्र दिलगिरी व्यक्त करा आणि अपमान स्वीकारा.
   • एखाद्या पत्राच्या शेवटी किंवा उपरोधिक सौजन्याने एक प्रकार म्हणून वापरला जातो.
   • एखाद्याच्या घराचा संदर्भ विनम्र किंवा विनम्रतेचा उपरोधिक किंवा विनोदी कार्यक्रम म्हणून वापरला जात असे.
   • नम्र होऊ कारण
   • लाज वाटण्याचे कारण; च्या गर्व दुखापत
   • स्टेशन किंवा गुणवत्तेत कमी किंवा निकृष्ट
   • विनम्रता किंवा नम्रता द्वारे चिन्हांकित; गर्विष्ठ किंवा गर्विष्ठ नाही
   • अकुशल कामाचा वापर (विशेषत: घरगुती काम)
   • कमी जन्म किंवा स्टेशनचा (`आधार ‘या अर्थाने पुरातन आहे)
 2. Humbled

  ♪ : /ˈhʌmb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • नम्र
   • प्रभावीत
   • नम्र
   • बदनामीकारक
 3. Humbleness

  ♪ : /ˈhəmb(ə)lnəs/

  • संज्ञा : noun

   • नम्रता
   • नम्रता
   • औदार्य
   • नम्रता
   • मानहानि
   • दिलगीर आहोत
 4. Humbler

  ♪ : /ˈhʌmb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • नम्र
   • सर्वात सोपा एक
   • विनम्र
   • खालचा
   • एक विनम्र
   • न्यायालयीन
 5. Humbles

  ♪ : /ˈhʌmb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • नम्र
   • नम्र
 6. Humblest

  ♪ : /ˈhʌmb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • नम्र
 7. Humbling

  ♪ : /ˈhʌmb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • humbling
 8. Humbly

  ♪ : /ˈhəmblē/

  • विशेषण : adjective

   • विन्यासिलनायी
   • नम्रपणे
   • बदनामी करणे
   • नम्रपणे
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • नम्रपणे
   • नम्रतेने
   • प्रामाणिकपणे
   • नम्रता
   • नम्रपणे म्हणायचे
  • संज्ञा : noun

   • नम्रता
   • नम्रपणे
 9. Humiliate

  ♪ : /(h)yo͞oˈmilēˌāt/

  • वाक्यांश : –

   • कमी
  • विशेषण : adjective

   • लाज
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • अपमान करणे
   • अपमानित करणे
   • अबेस
   • अपमान
   • पडणे
   • सबगुगेट
   • बदनाम करणे
   • दुरुस्ती करा
   • सेरुक्कुक्लाई
   • तलवूपट्टुट्टू
   • अधीनता
   • छेडणे प्रचार
   • अलंकुवी
  • क्रियापद : verb

   • अपमान
   • लाजिरवाणे
   • अपमान
   • अपमान
 10. Humiliated

  ♪ : /hjʊˈmɪlɪeɪt/

  • विशेषण : adjective

   • मोहित
   • अपमान केला
   • लाज
  • क्रियापद : verb

   • अपमानित
   • अबेस
   • अपमान
   • पडणे
   • सबजुगेट
 11. Humiliates

  ♪ : /hjʊˈmɪlɪeɪt/

  • क्रियापद : verb

   • अपमान
 12. Humiliating

  ♪ : /(h)yo͞oˈmilēˌādiNG/

  • विशेषण : adjective

   • अपमानजनक
   • अपमानजनक
   • लाज
   • आयाम विझन यंत्र
 13. Humiliatingly

  ♪ : /(h)yo͞oˈmilēˌādiNGlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • अपमानास्पद
 14. Humiliation

  ♪ : /(h)yo͞oˌmilēˈāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • अपमान
   • अपमान
   • लाज
   • अपमान
   • मानहानि
   • गर्भपात
   • बलात्कार
   • लाज
   • भीती
   • एक लाज
 15. Humiliations

  ♪ : /ˌhjuːmɪlɪˈeɪʃn/

  • संज्ञा : noun

   • अपमान
   • लाज
 16. Humility

  ♪ : /(h)yo͞oˈmilədē/

  • संज्ञा : noun

   • सभ्यता
   • नम्रता
   • नम्रता
   • दफन
   • न्यायालयीन
   • निकृष्टता
   • सेटअप
   • शांतता
   • नम्रता
   • यासह
   • साभार
   • संकुचन

Leave a Comment