Hibiscus Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Hibiscus” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Hibiscus

  ♪ : /hīˈbiskəs/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದಾಸವಾಳ
   • ದಾಸವಾಳ
   • ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಾನ ಮರದ ಪ್ರಕಾರ
   • ತಾಮ್ರ
   • ಇತ್ಯಾದಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
   • ചെമ്പരത്തി
   • ചെന്പരത്തി
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಮಾಲೋ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಸ್ಯ, ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಗಾ ly ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಮರದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
   • ದಾಸವಾಳದ ಕುಲದ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯ
 2. Hibiscus

  ♪ : /hīˈbiskəs/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದಾಸವಾಳ
   • ದಾಸವಾಳ
   • ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಾನ ಮರದ ಪ್ರಕಾರ
   • ತಾಮ್ರ
   • ಇತ್ಯಾದಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
   • ചെമ്പരത്തി
   • ചെന്പരത്തി

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.