Hey Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Hey” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Hey

  ♪ : /hā/

  • उद्गार : exclamation

   • अहो
   • लक्ष देण्यासाठी एक संदर्भ शब्द
   • लक्ष नोट
   • आनंदी टीप
   • आश्चर्यकारक नोट
   • प्रश्न चिन्ह
  • वाक्यांश : inounterj

   • एक अद्भुत (आनंददायक) कामगिरी करणारा आवाज
   • लक्ष वेधण्यासाठी आवाज काढला
   • एक अद्भुत (आनंददायक) कामगिरी करणारा आवाज
   • लक्ष वेधण्यासाठी बनवलेला आवाज
  • संज्ञा : noun

   • लक्ष वेधण्यासाठी व्यत्यय
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लक्ष वेधण्यासाठी, आश्चर्य व्यक्त करण्यासाठी, स्वारस्य किंवा त्रास देण्यासाठी किंवा कराराची घोषणा करण्यासाठी.
   • अनुकूल अभिवादन म्हणून वापरले जाते.
   • “काय आहे?” यासाठी सुसंवाद म्हणून वापरले जाते.
   • कोणतीही व्याख्या उपलब्ध नाही.
 2. Hey

  ♪ : /hā/

  • उद्गार : exclamation

   • अहो
   • लक्ष देण्यासाठी एक संदर्भ शब्द
   • लक्ष नोट
   • आनंदी टीप
   • आश्चर्यकारक नोट
   • प्रश्न चिन्ह
  • वाक्यांश : inounterj

   • एक अद्भुत (आनंददायक) कामगिरी करणारा आवाज
   • लक्ष वेधण्यासाठी आवाज काढला
   • एक अद्भुत (आनंददायक) कामगिरी करणारा आवाज
   • लक्ष वेधण्यासाठी बनवलेला आवाज
  • संज्ञा : noun

   • लक्ष वेधण्यासाठी व्यत्यय
See also  Burglar Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Reply