Heritage Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Heritage” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Heritage

  ♪ : /ˈherədij/

  • संज्ञा : noun

   • वारसा
   • परंपरा
   • जन्मसिद्धी करून प्राप्त
   • वारसा
   • परंपरा
   • वारसा
   • पूर्वज संपत्ती
   • घरून
   • कौटुंबिक मालमत्ता
   • पूर्ववर्ती
   • पूर्वज संपत्ती
   • कौटुंबिक मालमत्ता
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • वारसा असलेली किंवा मिळू शकणारी मालमत्ता; वारसा.
   • सांस्कृतिक परंपरा, अप्रमाणित ग्रामीण भाग आणि मागील पिढ्यांपासून खाली गेलेली ऐतिहासिक इमारती यासारख्या मौल्यवान वस्तू आणि गुण.
   • पारंपारिक ब्रँड किंवा उत्पादनास उत्कृष्ट कारागिरीचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाते.
   • (एक वनस्पती विविध) दुसर् यासह संकरीत नाही; जुन्या पद्धतीचा.
   • एक विशेष किंवा वैयक्तिक ताबा; वाटप केलेला भाग.
   • ख्रिस्ती किंवा प्राचीन इस्राएली लोक देवाचे निवडलेले लोक म्हणून ओळखले जातात.
   • परंपरेनुसार भूतकाळपासून खाली दिलेल्या सराव
   • पूर्वजांकडून वारसा मिळालेला कोणताही गुण किंवा अमर्याद ताबा
   • जे वारशाने मिळालेले आहे; मालकांच्या मृत्यूवर वारसांना कायद्याने पास केलेले शीर्षक किंवा मालमत्ता किंवा मालमत्ता
   • शीर्षक किंवा कार्यालय किंवा मालमत्तेचा वंशपरंपरागत वारस
 2. Heir

  ♪ : /er/

  • संज्ञा : noun

   • वारस
   • कायदेशीररित्या मालमत्तेस पात्र आहे
   • व्युत्पन्न
   • मालक
   • वंशपरंपरागत ताबा
   • ज्याचा कायदेशीर हक्क आहे
   • पात्र मालक
   • गुणधर्म करण्याचा अधिकार
   • उत्तराधिकारी
   • मुलगा
   • मुतालमाकावु
   • वारस
   • उत्तराधिकारी
   • वंशज
   • उत्तराधिकारी
   • उत्तराधिकारी
 3. Heiress

  ♪ : /ˈeris/

  • संज्ञा : noun

   • वारस
   • उत्तराधिकारी व्हा
   • संपत्ती ताब्यात महान स्त्री
   • महिला मालक
   • महान इस्टेटचा वारसा मिळालेला मधु
   • ज्या स्त्रीला मालक मानले जाते
   • वारस
   • मोठ्या मालमत्तेचा वारसा
 4. Heiresses

  ♪ : /ˈɛːrəs/

  • संज्ञा : noun

   • heiresses
 5. Heirs

  ♪ : /ɛː/

  • संज्ञा : noun

   • वारस
   • वारसाहक्क
   • वारसदार
 6. Hereditarily

  ♪ : [Hereditarily]

  • विशेषण : adjective

   • पारंपारिकपणे
 7. Hereditary

  ♪ : /həˈredəˌterē/

  • विशेषण : adjective

   • वंशपरंपरागत
   • कुळ
   • पालकांपासून मुलापर्यंत
   • पारंपारिक
   • पारंपारिक
   • पारंपारिक
   • वारसा
   • जाती
  • वाक्यांश : conounj

   • जन्मजात
   • पारंपारिक
   • पारंपारिक
 8. Heredity

  ♪ : /həˈredədē/

  • संज्ञा : noun

   • आनुवंशिकता
   • परंपरा
   • मरापट्टोपर्पा
   • आनुवंशिकता
   • वारसा
   • वारसा
   • अंतःप्रेरणा
 9. Heritability

  ♪ : /ˌheritəˈbilitē/

  • संज्ञा : noun

   • वारसा
   • वारसा
 10. Heritable

  ♪ : /ˈherədəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • हेरिटेबल
   • आनुवंशिक आहे
   • वारसा
   • वंशपरंपरागत प्राप्य
 11. Heritors

  ♪ : /ˈhɛrɪtə/

  • संज्ञा : noun

   • वारसा
 12. Inherit

  ♪ : /inˈherət/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • वारसा
   • उजवीकडे
   • वारसा मिळवा
   • वारसा मिळवा आणि पाठीराखा व्हा
  • क्रियापद : verb

   • वारसा
   • अनुभव
   • परंपरेने मिळवा
   • उत्तराधिकारी व्हा
   • परंपरेने मिळवा
   • मालिका मिळवा
 13. Inheritable

  ♪ : /inˈherədəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • इनहेरिटेबल
   • वारसा
   • वारसा द्वारे प्राप्त
 14. Inheritance

  ♪ : /inˈherədəns/

  • संज्ञा : noun

   • वारसा
   • कुळ
   • मालकी
   • वारसा
   • वारसा असणे
   • व्युत्पन्न मालमत्ता
   • कॉपीराइट (-सरकारी) सामग्री
   • वेळापत्रक
   • पुरातन मालमत्ता
   • वारसा
   • उत्तराधिकार प्रणाली
   • पितृत्व
   • वारसा
   • परंपरा
   • वारसा मिळालेली मालमत्ता
   • वारसा प्रणाली
   • संगणक प्रोग्रामिंग भाषेतील एक तत्व
 15. Inheritances

  ♪ : /ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/

  • संज्ञा : noun

   • वारसा
   • मालमत्तेचा वारसा
   • वारसा
 16. Inherited

  ♪ : /inˈherədəd/

  • विशेषण : adjective

   • वारसा
   • वारसा
   • पारंपारिक
   • पारंपारिक
   • पूर्वीचे
   • वारसा
   • वारसा
 17. Inheriting

  ♪ : /ɪnˈhɛrɪt/

  • क्रियापद : verb

   • वारसा
 18. Inheritor

  ♪ : /inˈheridər/

  • संज्ञा : noun

   • वारसा वारस
   • वारसा
   • वाल्युरिमियालार
   • वंशानुगत मालमत्ता
   • पूर्वज
   • वारस
 19. Inheritors

  ♪ : /ɪnˈhɛrɪtə/

  • संज्ञा : noun

   • इनहेरिटर
   • वारसदार
 20. Inherits

  ♪ : /ɪnˈhɛrɪt/

  • क्रियापद : verb

   • वारसा
   • पारंपारिक
   • वारसा मिळवा
See also  Take over Meaning In Malayalam

Leave a Reply