Heap Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Heap” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Heap

  ♪ : /hēp/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ರಾಶಿ
   • ಕ್ಯುಮುಲಸ್
   • ಕುವಿಯಾಲಾಗೆ
   • ಸರಕು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು
   • ಒಟ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
   • ಕಾಂಗ್ಲೋಮರೇಟ್
   • ರಾಶಿ
   • ಗುಂಪು
   • കൂന
   • ಬೆಟ್ಟ
   • ದೊಡ್ಡ ಕೋನ್
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಒಂದು ವೇಳೆ
   • ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
   • ಅಂಗಡಿ
   • ರಾಶಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ವಸ್ತುಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
   • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಡಿಲ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ.
   • ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ.
   • ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಶಿಥಿಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ವಾಹನ.
   • ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ.
   • ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಡಿಲವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು) ಇರಿಸಿ.
   • ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
   • ರಾಶಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.
   • (ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ, ನಿಂದನೆ, ಟೀಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ
   • ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀಡಿ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಂಸೆ, ನಿಂದನೆ, ಟೀಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ)
   • (ವ್ಯಕ್ತಿಯ) ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ.
   • ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರಿ.
   • ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಿಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ.
   • ಯಾರಾದರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಒಬ್ಬರ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿ.
   • (ವ್ಯಕ್ತಿಯ) ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ.
   • ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಾಕಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
   • (ಆಗಾಗ್ಗೆ `ಆಫ್ ‘ನಂತರ) ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
   • ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಕಾರು
   • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ
   • ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ
   • ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಿರಿ
 2. Heaped

  ♪ : /hiːpt/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ರಾಶಿ
   • ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

 3. Heaping

  ♪ : /ˈhēpiNG/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 4. Heaps

  ♪ : /hiːp/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ರಾಶಿ
   • ರಾಶಿ
   • ರಾಶಿ ರಾಶಿ

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Probate Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.