Hallucination Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Hallucination” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Hallucination

  ♪ : /həˌlo͞osəˈnāSH(ə)n/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ‘ಅನಿಲದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ
   • ತಪ್ಪು
   • ಭ್ರಮೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭ್ರಮೆ
   • ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಂತೆ ತೋರುವ ಯಾವುದೋ
   • ಮೇಜ್
   • ಮನಟ್ಟೋರಂ
   • ಭ್ರಮೆಗಳು
   • ಗೈರುಹಾಜರಾದ ನೋಟ
   • ಮಾಯಕ್ಕಟ್ಚಿ
   • ಭ್ರಮೆ
   • ಭ್ರಮೆ
   • ಭ್ರಮೆ
   • ಭ್ರಮೆ
   • ಭ್ರಮೆ
   • ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ‘ಅನಿಲದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ
   • ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ‘ಅನಿಲದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಅನುಭವ.
   • ಭ್ರಾಂತಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆ; ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ
   • ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಆಧಾರರಹಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆ
   • ಭ್ರಮೆಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ ವಸ್ತು
 2. Hallucinate

  ♪ : /həˈlo͞osəˌnāt/

  • ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ : intransitive verb

   • ಭ್ರಾಮಕ
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ
   • ಪಿರಮೈಯಾಲಿ
   • ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾಡಿ
   • ಮಾನಸಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿ
   • ಭ್ರಮೆಯ ಪರಿಣಾಮ
   • ಮಾರುಟಿಯುಂಟಾಗೆ
   • ಪಿಸುಮಾತು
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸೆಡ್ಯೂಸ್
   • ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ
   • ಗೊಂದಲ
   • ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ
 3. Hallucinated

  ♪ : /həˈluːsɪneɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 4. Hallucinating

  ♪ : /həˈluːsɪneɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಭ್ರಮನಿರಸನ
 5. Hallucinations

  ♪ : /həˌluːsɪˈneɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭ್ರಮೆಗಳು
   • ಭ್ರಮೆಗಳು
   • ಸಂಮೋಹನ
   • ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
 6. Hallucinatory

  ♪ : /həˈlo͞osənəˌtôrē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಭ್ರಮೆ
   • ಮನಪ್ಪಿರಂತಿ ವೇಳೆ
   • ಮೇಜ್
   • ಸಾಕು
   • ಭ್ರಮೆ
 7. Hallucinogen

  ♪ : [Hallucinogen]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ drug ಷಧ
 8. Hallucinogenic

  ♪ : [Hallucinogenic]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Threshold Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.