Gutted Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Gutted” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Gutted

  ♪ : /ˈɡʌtɪd/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • kutaletukkuka
   • ಬರ್ನ್
   • ಹಸಿವಿನಿಂದ ತಿನ್ನಿರಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನ.
   • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ; ಒಳಗೆ ನಾಶ
   • ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
 2. Gut

  ♪ : /ɡət/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕರುಳು
   • ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
   • ಕರುಳಿನ
   • ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದು
   • ಕರುಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹ
   • ಕುಟಾರ್ಕುರು
   • ಕುಟಲ್ನಾಲಂ
   • ಕರುಳಿನ ನಾಳಗಳಿಂದ ತಿರುಚಿದ ಇಪ್ಸಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ನರ
   • ರೇಷ್ಮೆ ಕರುಳಿನಿಂದ ತಂತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ
   • ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾಲುವೆ
   • ಜಲಸಂಧಿ
   • ಓಡದ ನಡುವಿನ ನದಿ ಕೊಲ್ಲಿ
   • ರಸ್ತೆಯ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ
   • (ಕ್ರಿಯಾಪದ
   • ಕರುಳಿನ
   • ಅನ್ನನಾಳ
   • ತಂತಿ
   • ಧೈರ್ಯ
   • ಮನಸ್ಸು
   • ಹಸಿವಿನ ಸ್ಥಳ
   • ಕಕ್ಷೆ
   • ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ
 3. Guts

  ♪ : /ɡʌt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಧೈರ್ಯ
   • ಧೈರ್ಯ
   • ಲಿಬಿಡೋ
   • ಶೌರ್ಯ
   • ಕರುಳಿನ
   • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇನ್ಪುಟ್
   • ಇನ್ಪುಟ್
   • ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸಮರ್ಥ
   • ಹೊಟ್ಟೆ
   • ಉಂಟಕ್ಕಂ
   • ಮುಂಟರಲ್
   • ತಂಕುರುತಿ
 4. Gutsier

  ♪ : /ˈɡʌtsi/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಗುಟ್ಸಿಯರ್
 5. Gutsy

  ♪ : /ˈɡətsē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಗುಟ್ಸಿ
   • ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ
   • ಲಿಬಿಡೋ
   • ಶೌರ್ಯ
   • ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ
 6. Gutting

  ♪ : /ˈɡədiNG/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.