Good luck Meaning In Marathi

Good luck” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Good luck

  ♪ : [Good luck]

  • संज्ञा : noun

   • शुभेच्छा
   • भविष्य कथन
   • शुभेच्छा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल
See also  Portfolio Meaning In Gujarati - ગુજરાતી અર્થ

Leave a Reply