Glitch Meaning In Telugu – తెలుగు అర్థం వివరణ

 • by

Glitch” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు.

 1. Glitch

  ♪ : [ glich ]

  • పదబంధం : –

   • తప్పు
   • సమస్య
   • చిన్న లోపం
  • నామవాచకం : noun

   • Meaning of “glitch” will be added soon
   • కొద్దిగా గజిబిజి
   • లోపం
  • వివరణ : Explanation

   Definition of “glitch” will be added soon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.