Getting Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Getting” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Getting

  ♪ : [Getting]

  • क्रियापद : verb

   • प्राप्त करीत आहे
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल

Leave a Comment