Fungibility Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Fungibility” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Fungibility

  ♪ : [Fungibility]

  • संज्ञा : noun

   • युक्तिवाद करणे किंवा देवाणघेवाण करणे सोपे आहे त्याच शैलीचे किंवा मूल्याचे काहीही
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल

Leave a Comment