Fraction Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Fraction” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Fraction

  ♪ : /ˈfrakSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • अपूर्णांक
   • डाउनस्ट्रीम नंबर
   • घटक
   • क्षेत्र
   • छोटा तुकडा
   • ट्रेस
   • सिरुसिलु
   • येशू ख्रिस्त
   • डिस्टिल्ड घटक
   • भाग
   • अपूर्णांक संख्या
   • भाग
   • रसभगम
   • दशांश
   • तो भाग मिश्रणापासून विभक्त झाला
   • फ्रॅक्चर
   • तुकडा
   • अपूर्णांक
  • क्रियापद : verb

  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • संपूर्ण संख्या नसलेली एक संख्यात्मक संख्या (उदा. १/२, ०.०)
   • एक लहान किंवा लहान भाग, रक्कम किंवा कशाचेही प्रमाण.
   • मोठ्या गटात एक असहमत गट
   • मिश्रण प्रत्येक भागामध्ये प्रक्रियेद्वारे विभक्त केले जाऊ शकते ज्यात वैयक्तिक घटक त्यांच्या भौतिक गुणधर्मांनुसार भिन्न प्रकारे वागतात.
   • (ख्रिश्चन चर्चमध्ये) Eucharistic ब्रेड तोडणे.
   • भिन्न घटकांद्वारे विभक्त केलेल्या मिश्रणाचा घटक
   • एक छोटा भाग किंवा संपूर्ण वस्तू तयार करणारा आयटम
   • दोन तर्कसंगत संख्यांचा भागफल
   • एक विभाग सुरू
 2. Fractional

  ♪ : /ˈfrakSH(ə)n(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • अपूर्णांक
   • पिन्नाक्क्येसी
   • अपूर्णांक
   • क्षेत्र
   • अपूर्णांक भिन्न असणे सामान्य
   • अर्धवट
   • भिन्नितामय
   • क्षुल्लक
   • भेदभाव
   • लहान
   • क्षुल्लक
   • अर्धवट
 3. Fractionally

  ♪ : /ˈfrakSHənəlē/

  • वाक्यांश : –

   • महत्प्रयासाने
  • विशेषण : adjective

   • किंचित
   • किंचित
   • क्वचितच
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • अपूर्णांक
 4. Fractionate

  ♪ : /ˈfrakSHəˌnāt/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • अपूर्णांक
   • लघुप्रतिमा टेलरिंगच्या पद्धतीनुसार संग्रह वेगवेगळ्या निसर्गाच्या घटकांमध्ये विभाजित करा
 5. Fractionated

  ♪ : /ˈfrakʃ(ə)neɪt/

  • क्रियापद : verb

 6. Fractionating

  ♪ : /ˈfrakʃ(ə)neɪt/

  • क्रियापद : verb

   • भिन्न करणे
 7. Fractionation

  ♪ : /ˌfrakSHəˈnāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • अपूर्णांक
 8. Fractions

  ♪ : /ˈfrakʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • अपूर्णांक
   • विणणे
See also  Fleece Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Reply