Flu Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Flu” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Flu

  ♪ : [ floo ]

  • संज्ञा : noun

   • Meaning of “flu” will be added soon
   • फ्लू
   • इन्फ्लूएंझा रोग
   • संसर्गजन्य ताप
   • फ्लू
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   Definition of “flu” will be added soon.

See also  Frightened Meaning In Hindi - हिंदी अर्थ व्याख्या

Leave a Reply