Fertility Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Fertility” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Fertility

  ♪ : /fərˈtilədē/

  • संज्ञा : noun

   • प्रजनन क्षमता
   • संसाधने
   • समृद्धी
   • पूर्ण
   • व्हॅलासेरीव्हु
   • चमक
   • प्रजनन क्षमता
   • विपुलता
   • यश
   • खते
   • भूगोल
   • विपुलता
   • फलदायी
   • फळफळ
   • यश
   • विपुलता
   • वंध्यत्व
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • सुपीक होण्याची गुणवत्ता; उत्पादकता.
   • मुले किंवा तरूणांना जन्म देण्याची क्षमता.
   • त्या क्षेत्राच्या लोकसंख्येमध्ये एखाद्या क्षेत्रामध्ये थेट जन्माचे प्रमाण; प्रति वर्ष 1000 लोकसंख्या व्यक्त
   • सुपीक होण्याची अवस्था; संतती उत्पन्न करण्यास सक्षम
   • विपुल उत्पादन देण्याची आणि जोमदार आणि विलासी वाढीची संपत्ती
 2. Fertile

  ♪ : /ˈfərdl/

  • विशेषण : adjective

   • सुपीक
   • पौष्टिक
   • विपुल
   • श्रीमंत
   • समृद्ध
   • लक्षात ठेवा
   • Inapperukkamikka
   • प्रक्रियेत परिपूर्ण
   • समृद्धी
   • सुपीक
   • सुपीक
   • भाजीपाला
   • आदर्श
   • फलदायी
   • विपुल
   • विपुल
   • फलदायी
   • बहुपत्नी
   • अंकुरणे
   • उत्पादक
   • सुपीक
 3. Fertilisation

  ♪ : /ˌfəːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • निषेचन
   • निषेचन
 4. Fertilise

  ♪ : /ˈfəːtɪlʌɪz/

  • क्रियापद : verb

   • सुपिकता
   • ते फलदायी बनवा
   • प्रभावी
   • सुपिकता
   • गर्भवती व्हा
   • परागकण
   • ते फलदायी बनवा
 5. Fertilised

  ♪ : /ˈfəːtɪlʌɪz/

  • क्रियापद : verb

 6. Fertiliser

  ♪ : /ˈfəːtɪlʌɪzə/

  • संज्ञा : noun

   • खते
   • खते
   • खते
 7. Fertilisers

  ♪ : /ˈfəːtɪlʌɪzə/

  • संज्ञा : noun

 8. Fertilises

  ♪ : /ˈfəːtɪlʌɪz/

  • क्रियापद : verb

 9. Fertilising

  ♪ : /ˈfəːtɪlʌɪz/

  • क्रियापद : verb

 10. Fertilization

  ♪ : [ fur-tl- uh – zey -sh uh  n ]

  • संज्ञा : noun

   • Meaning of “fertilization” will be added soon
   • उत्पादन
   • निषेचन
   • निषेचन
   • लैंगिक पुनरुत्पादनात डिम्बग्रंथि-शुक्राणूंचे संलयन
   • निषेचन
   • या व्यतिरिक्त
   • खते
   • लैंगिक पुनरुत्पादनात डिम्बग्रंथि-शुक्राणूंचे खत घालणे
 11. Fertilize

  ♪ : [ fur -tl-ahyz ]

  • क्रियापद : verb

   • Meaning of “fertilize” will be added soon
   • ते फलदायी बनवा
   • प्रभावी
   • सुपिकता
   • गर्भवती व्हा
   • परागकण
   • ते फलदायी बनवा
   • सुपिकता
   • सुपिकता
 12. Fertilizer

  ♪ : [ fur -tl-ahy-zer ]

  • संज्ञा : noun

   • Meaning of “fertilizer” will be added soon
   • खते
   • खते
   • विपुलता
   • फर्टिलायझिंग पदार्थ
See also  Forte Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Comment

Your email address will not be published.