Fax Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Fax” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Fax

  ♪ : /faks/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
   • ರಿಮೋಟ್ ಬರವಣಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ನಕಲು ರಿಮೋಟ್ ಕಾಪಿಯರ್
   • ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರವಾಣಿ ಕೇಬಲ್ನ ವಿದುರನ್ನಲಿಲೆಟ್ಟಿಕನುಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿ
   • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ (ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯಂತ್ರ)
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.
   • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿ ರವಾನೆಯಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಚಿತ್ರ.
   • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ.
   • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ಯಂತ್ರ.
   • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ (ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್).
   • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ (ಯಾರನ್ನಾದರೂ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
   • ‘ಸತ್ಯ’ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಕಾಗುಣಿತ
   • ನಕಲು ತಂತಿ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ
   • ನಕಲಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಿ
 2. Faxed

  ♪ : /faks/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
   • ಬಕ್ಸ್
 3. Faxes

  ♪ : /faks/

 4. Faxing

  ♪ : /faks/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Drupe Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.