Facilitator Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Facilitator” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Facilitator

  ♪ : /fəˈsiləˌtādər/

  • संज्ञा : noun

   • सुलभ करणारा
   • समन्वयक
   • प्रायोजक
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादी क्रिया किंवा प्रक्रिया सुलभ किंवा सुलभ करणारी एखादी व्यक्ती किंवा गोष्ट.
   • प्रगती सुलभ करणारी एखादी व्यक्ती
 2. Facile

  ♪ : /ˈfasəl/

  • विशेषण : adjective

   • सुलभ
   • सुलभ
   • सोपे
   • करणे सोपे
   • सहज उपलब्ध
   • साधेपणा
   • संधीसाधू
   • लीन इलाइवाना
   • न बोललेले मुक्त भाषण नटनाययमचे
   • सुसंगत
   • इकायवर्न्टा
   • लवचिक
   • स्टर्न बरा
   • सुलभ
   • अथक
   • गुळगुळीत
   • वरवरच्या
   • वाहते
   • कुशल
   • क्षुल्लक
   • अमूल्य
   • सोयीस्कर
   • सुलभ
   • सुसंगत
   • अनुकूल
  • संज्ञा : noun

 3. Facilitate

  ♪ : /fəˈsiləˌtāt/

  • वाक्यांश : –

   • अंमलबजावणी
   • सुलभ करा
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • सुलभ करणे
   • मदत करणे
   • सुलभ करण्यासाठी
   • सुलभ करण्यासाठी, मदत करणे
   • सुविधा
   • जोखीम कमी करा
   • Oryक्सेसरीसाठी उत्तेजन
   • मुन्नेरौतावु
  • क्रियापद : verb

   • आरामदायक बनवा
   • सुलभ करा
   • ते सोप बनव
   • ते सोप बनव
   • सरलीकृत करा
   • सादर करा
 4. Facilitated

  ♪ : /fəˈsɪlɪteɪt/

  • क्रियापद : verb

   • सुलभ
   • जोखीम कमी करा
   • सुविधा
 5. Facilitates

  ♪ : /fəˈsɪlɪteɪt/

  • क्रियापद : verb

   • सुविधा
   • सुविधा
   • जोखीम सुलभ करा
 6. Facilitating

  ♪ : /fəˈsɪlɪteɪt/

  • क्रियापद : verb

   • सुलभ करणे
 7. Facilitation

  ♪ : /fəˌsiləˈtāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • सुविधा
   • सुविधा
   • खाणे
   • सहाय्यक पदोन्नती
   • सुविधा
 8. Facilitative

  ♪ : /-ˌtātiv/

  • विशेषण : adjective

   • सुविधाजनक
   • व्हिसा
 9. Facilitators

  ♪ : /fəˈsɪlɪteɪtə/

  • संज्ञा : noun

   • सुविधा देणारे
 10. Facilities

  ♪ : /fəˈsɪlɪti/

  • संज्ञा : noun

   • सुविधा
   • कॅम्पस
   • वायप्पुनालंकाळ
   • तुनाईनांकल
   • सहाय्यक कल्याणकारी वस्तू
 11. Facility

  ♪ : /fəˈsilədē/

  • वाक्यांश : –

   • हलकीपणा
   • साधेपणा
  • संज्ञा : noun

   • संभाव्यता
   • सुविधा
   • कृती सहजता
   • इक्काट्टिनमाई
   • तट्टुत्तांकलिंमय
   • चपळाई साधेपणा
   • सहज प्रयत्न
   • पोत
   • पालन पालन धोरण संधी चांगुलपणा
   • सहाय्यक कल्याण
   • तुनानालाप्पोरुल।
   • अडचण नाही
   • सुविधा
   • सुलभ
   • हलकीपणा
   • वापरण्याची सोय

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *