Essay Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Essay” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Essay

  ♪ : /ˈesā/

  • संज्ञा : noun

   • प्रयत्न
   • प्रबंध
   • मोठ्या संख्येने परिच्छेद परिच्छेदांमध्ये विभागले
   • निबंध
   • लेख
   • प्रयत्न
   • तपास (क्रियापद)
   • तपासा
   • निबंध
   • भाषण
   • निबंधकार
   • लेख
   • प्रयत्न
  • क्रियापद : verb

   • प्रयत्न करत राहा
   • चाचणी
   • निबंध
   • प्रयोग
   • निबंध
   • प्रयत्न
   • एकदा प्रयत्न कर
   • बदला
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखाद्या विशिष्ट विषयावर एक लहान लेखन.
   • एक प्रयत्न किंवा प्रयत्न.
   • टपाल तिकीटाची चाचणी डिझाइन अद्याप स्वीकारली जाऊ शकत नाही.
   • प्रयत्न करा किंवा प्रयत्न करा.
   • विश्लेषक किंवा व्याख्यात्मक साहित्यिक रचना
   • एक तात्पुरती प्रयत्न
   • प्रयत्न करा किंवा प्रयत्न करा
   • त्याच्या गुणवत्तेप्रमाणेच परीक्षेत टाका किंवा त्याचा उपयोग प्रायोगिक करा
 2. Essayed

  ♪ : /ˈɛseɪ/

  • संज्ञा : noun

   • निबंध
   • चाचणी केली
 3. Essayist

  ♪ : /ˈesāəst/

  • संज्ञा : noun

   • निबंधकार
   • लेख ड्रॉर्स
   • स्तंभलेखक
   • तपासा
   • निबंधकार
   • निबंधकार
   • निबंधकार
   • लेखकः
   • निबंधकार
   • लेखक
 4. Essayists

  ♪ : /ˈɛseɪɪst/

  • संज्ञा : noun

   • निबंधकार
   • संपादक
 5. Essays

  ♪ : /ˈɛseɪ/

  • संज्ञा : noun

   • निबंध
   • लेख
   • निबंध
See also  Priorities Meaning In Telugu - తెలుగు అర్థం వివరణ

Leave a Reply