Endometrial Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Endometrial” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Endometrial

  ♪ : /-trēəl/

  • विशेषण : adjective

   • एंडोमेट्रियल
   • गर्भाशय
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • च्या किंवा एंडोमेट्रियमशी संबंधित
 2. Endometriosis

  ♪ : /ˌendōˌmētrēˈōsəs/

  • संज्ञा : noun

   • एंडोमेट्रिओसिस
   • एक प्रकारचा ग्रीवा रोग
 3. Endometrium

  ♪ : /ˌendōˈmētrēəm/

  • संज्ञा : noun

   • एंडोमेट्रियम
   • गर्भाशयाचे
   • अंतर्गत पडदा

Leave a Comment