Drenched Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Drenched” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Drenched

  ♪ : /drɛn(t)ʃ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ತೇವಗೊಂಡಿದೆ
  • ಚಿತ್ರ : Image

   Drenched photo

  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದ್ದೆ; ನೆನೆಸಿ.
   • (ಏನನ್ನಾದರೂ) ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.
   • ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ drug ಷಧಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನೀಡಿ
   • ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ medicine ಷಧದ ಪ್ರಮಾಣ.
   • A ಷಧೀಯ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ದ್ರವದ ಕರಡು.
   • ತೇವ ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅಥವಾ ತೇವ ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿಸಿ
   • ಕುಡಿಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ
   • ಪ್ರವೇಶಿಸು ಅಥವಾ ಒಳಸೇರಿಸು
   • ದ್ರವದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ; ಮೇಲೆ ದ್ರವವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ
   • ಹೇರಳವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜು; ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 2. Drench

  ♪ : /dren(t)SH/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ
   • ನೆನೆಸಿ ನೆನೆಸಿ
   • ಬಲದಿಂದ medicine ಷಧಿ ನೀಡಿ
  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಡ್ರೆಂಚ್
   • ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್
   • ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆನೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ
   • ಅದ್ದುವುದು
   • ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ
   • ಮಿತ್ರರಪ್ಪನಂ
   • ಅಕ್ವೇರಿಯಂ drug ಷಧಿ ನೀರಿನ ಲಾಗರಿಥಮ್ನ ಪರಿಮಾಣ
   • ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಮೊಟ್ಟೆ ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಮಳೆ (ಕ್ರಿಯಾಪದ)
   • ಪಳಗಿಸಿ ಆಡುಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಚರ್ಮ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ನೆಗೆಯುವುದನ್ನು
   • ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ
   • ಅತ್ಯಾಚಾರ .ಷಧಿ ನೀಡಿ
   • ತೇವಗೊಳಿಸಿ
   • ನೆನೆಸಿ
   • ತೇವಗೊಳಿಸಿ
   • ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ
 3. Drenches

  ♪ : /drɛn(t)ʃ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 4. Drenching

  ♪ : /drɛn(t)ʃ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ತೇವ ಮಾಡುವುದು

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.