Draconian Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Draconian” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Draconian

  ♪ : /drəˈkōnēən/

  • विशेषण : adjective

   • ड्रॅकोनिअन
   • कठीण
   • क्रूर
   • कायद्यांच्या बाबतीत कठोर
   • विटाकांतिप्ना
   • कठोर
   • निर्दयी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • (कायद्यांचा किंवा त्यांच्या अनुप्रयोगाचा) अत्यधिक कठोर आणि कठोर.
   • ड्रेको किंवा त्याच्या कठोर कायद्याच्या किंवा त्याच्याशी संबंधित
 2. Dragon

  ♪ : /ˈdraɡən/

  • संज्ञा : noun

   • ड्रॅगन
   • फ्लाइंग कोब्रा
   • मगर पौराणिक कथा उत्तरी माशांपैकी एक
   • ड्रॅगन
   • ज्वलंत पंख असलेला एक ज्वलंत नाग
   • अनेक भयानक प्राण्यांच्या नावावर
   • शक्तिशाली आर्मर्ड ट्रॅक्टर
   • अतिरेकी
   • बहिरी ससाणा
   • तरुणांच्या संरक्षणासाठी बाई
   • भांडण
   • छोटी बंदूक
   • पौराणिक मोह
   • भोक
 3. Dragons

  ♪ : /ˈdraɡ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Until Meaning In Marathi - मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Leave a Reply