Disastrous Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Disastrous” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Disastrous

  ♪ : /dəˈzastrəs/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ದುರದೃಷ್ಟಕರ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಹಾನಿಕಾರಕ
   • ದುರಂತದ
   • ಶಬ್ಬಿ
   • ವಿಷಣ್ಣತೆ
   • ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ವರುಟ್ಟಂಟೊಯಂಟಾ
   • ಅಪಾಯ ಮುನ್ಸೂಚಕ
   • ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿ
   • ಭೀಕರ
   • ವಿನಾಶಕಾರಿ
   • ದುರಂತ
   • ಸಮಯರಹಿತ
   • ಅಪಾಯಕಾರಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
   • ಹೆಚ್ಚು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
   • (ಘಟನೆಗಳ) ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಥವಾ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ; ಹಾಳಾಗುವುದು
 2. Disaster

  ♪ : /dəˈzastər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದುರಂತದ
   • ಅಪಘಾತ
   • ಅಪಾಯಗಳು
   • ಅಪಾಯ
   • ತುಲ್ಪನಿಕಲ್ಸಿ
   • ಹಠಾತ್ ದುರಂತ
   • ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಪ್ಯಾಡ್
   • ಹಾನಿಕಾರಕ ಫಲಿತಾಂಶ
   • ದೊಡ್ಡ ದುರದೃಷ್ಟ
   • [
   • ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್
   • ದುರಂತ
   • ಗ್ರಹಗಳ ದಂಡ
   • ದುರಾದೃಷ್ಟ
   • ಅಡ್ಡಿ
   • ಟೈಮ್‌ಲೈನ್
   • ಅಪಾಯ
   • ವಿನಾಶ
   • ದುರಂತದ
   • ಅಡ್ಡಿ
   • ಟೈಮ್‌ಲೈನ್
 3. Disasters

  ♪ : /dɪˈzɑːstə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಿಪತ್ತುಗಳು
   • ದುರಂತದ
   • ವಿಕೃತತೆ
 4. Disastrously

  ♪ : /dəˈzastrəslē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿ
   • ಬಸ್ಟ್

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.