Default Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

You are currently viewing Default Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Default” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Default

  ♪ : /dəˈfôlt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಡೀಫಾಲ್ಟ್
   • ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಡೀಫಾಲ್ಟ್
   • ವಿಫಲತೆ
   • ಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪು
   • ಲೋ
   • ತಪ್ಪು
   • ಕರ್ತವ್ಯ ದಕ್ಷತೆ
   • ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ
   • ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ
   • ಕಂತುಗಳ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
   • ಖಾತೆಗೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ
   • ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ
   • ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ
   • ಕಂತು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
   • ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
   • ಅಪರಾಧ
   • ಅಪರಾಧ
   • ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
   • ಪತನ
   • ಪರಿತ್ಯಾಗ
   • ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
   • ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ
   • ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
   • ಪತನವನ್ನು ಮಾಡಿ
   • ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ
   • ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಮಂಡಿಯೂರಿ
  • ಚಿತ್ರ : Image

   Default photo

  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು.
   • ಬಳಕೆದಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆಯ್ಕೆ.
   • ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾದದ್ದು.
   • ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು.
   • ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ (ಒಂದು ಪಕ್ಷ) ಘೋಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ.
   • (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ) ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ (ಮೊದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆ)
   • ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲವಾದ ಅಪರಾಧ.
   • ವಿರೋಧದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ.
   • ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಆಯ್ಕೆಗಿಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ.
   • ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ.
   • ತೋರಿಸದ ಕಾರಣ ನಷ್ಟ
   • ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕ್ರಿಯೆ
   • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಲದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟ
   • ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ
   • ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ
 2. Defaulted

  ♪ : /dɪˈfɔːlt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
   • ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ
 3. Defaulter

  ♪ : /dəˈfôltər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಡೀಫಾಲ್ಟರ್
   • ತವಾರೈಲಾಟ್ಟ
   • ವಿಫಲವಾಗಿದೆ / ವಿಫಲವಾಗಿದೆ
   • ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ
   • ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಾಯಿ
   • ಗೌರವಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್
   • ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅವೇಕನ್ಸ್
   • ಒಂದು ವೇಳೆ
   • ಸಾಲಗಾರ
   • ಅಪರಾಧಿ
   • ಅಪರಾಧಿ
   • ಸೋತವನು
   • ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದವನು
   • ದಿ ಫಾಲನ್
 4. Defaulters

  ♪ : /dɪˈfɔːltə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಡೀಫಾಲ್ಟರ್ಗಳು
   • ಸೋತವ
 5. Defaulting

  ♪ : /dɪˈfɔːlt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಡೀಫಾಲ್ಟ್
   • ವಿಫಲತೆ
 6. Defaults

  ♪ : /dɪˈfɔːlt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಗಳು
   • ಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪು
   • ಕಡಿಮೆ

Default Meaning In Kannada Various Way


The term “default” can be translated into Kannada in various ways. Here are a few translations:

 1. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ (Ḍiphālṭ)
 2. ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ (Pūrvanirdhārita)
 3. ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ (Apratyakṣa)
 4. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊರತು (Mūlakke baruvante horatu)
See also  Pending Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Default Meaning In Kannada With Sentence Sample

The word “default” can be translated into Kannada as “ಡಿಫಾಲ್ಟ್” (Ḍiphālṭ). Here’s a sentence sample:

ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. (Karmacārigaḷu avara kelasavannu ḍiphālṭ māḍidaru.)

Translation: The employees defaulted on their work.

Default Antonyms Kannada And English With Table Format

Here is a table format providing antonyms of “default” in both Kannada and English:

KannadaEnglish
ಸ್ವತಃಸ್ಥಿತಿ (Svatahstithi)Nonpayment
ಬಾಡಿಗೆ (Bāḍige)Payment
ವಿನಂತಿ (Vinanti)Request
ಅನುವೂತಿ (Anuvūti)Consent
ಪೂರ್ವಗ್ರಹಣ (Pūrvagrahaṇa)Preemption

Translation:

 1. ಸ್ವತಃಸ್ಥಿತಿ (Svatahstithi) – Nonpayment
 2. ಬಾಡಿಗೆ (Bāḍige) – Payment
 3. ವಿನಂತಿ (Vinanti) – Request
 4. ಅನುವೂತಿ (Anuvūti) – Consent
 5. ಪೂರ್ವಗ್ರಹಣ (Pūrvagrahaṇa) – Preemption

Default Synonyms Kannada And English With Table Format

Here is a table format providing synonyms of “default” in both Kannada and English:

KannadaEnglish
ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ (Sāmānyīkaraṇa)Standardization
ನಿಯಮಾನುಸಾರ (Niyamānusāra)According to rules
ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ (Pūrvanirdhārita)Predetermined
ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ (Ādāyakke samāna)Equivalent to income
ನಿಯಮೀಕರಣ (Niyamīkaraṇa)Regularization

Translation:

 1. ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ (Sāmānyīkaraṇa) – Standardization
 2. ನಿಯಮಾನುಸಾರ (Niyamānusāra) – According to rules
 3. ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ (Pūrvanirdhārita) – Predetermined
 4. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ (Ādāyakke samāna) – Equivalent to income
 5. ನಿಯಮೀಕರಣ (Niyamīkaraṇa) – Regularization

Default Q&A In Kannada And English

Here are some Q&A examples about “default” in both Kannada and English:

 1. Q: ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಏನು? A: ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? (Q: Default endare enu? A: Default endare enu artha?)Translation: Q: What does “default” mean? A: What is the meaning of “default”?
 2. Q: ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಎಂದು ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ? A: ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಶ್ಯಕವೇ? (Q: Default krameṇa endu naḍeduhoguttadeye? A: Default āguvudu yāvāgalu avashyakavē?)Translation: Q: Does default happen gradually? A: Is default always necessary?
 3. Q: ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? A: ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ? (Q: Default āguvudakke kāraṇagalu yāvuvu? A: Default āguvudu yāvudādaru sādhyatēyideye?)Translation: Q: What are the reasons for default? A: Is default possible under any circumstances?
 4. Q: ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ? A: ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? (Q: Default nivāraṇegāgi yāva prakriyegaḷannu hoṇḍiddīri? A: Default nivāraṇegāgi pramukha kāryagaḷu yāvuvu?)Translation: Q: What processes are involved in resolving a default? A: What are the key actions for default resolution?
 5. Q: What are the consequences of defaulting on a loan? A: ಸಾಲ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? (Q: Sāla default ādāga parināmagalu enu?)Translation: Q: What are the consequences of loan default? A: What are the implications when a loan defaults?
See also  Sabotage Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Reply