Courier Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Courier” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Courier

  ♪ : /ˈko͝orēər/

  • संज्ञा : noun

   • द्रुत मेसेंजर
   • पळून जाण्यासाठी एक मेसेंजर
   • राजकीय राजदूत
   • प्रवासी परिचर
   • दुर्गम देशांमधील प्रवासाच्या प्रवासासाठी कामगार पाठविले
   • न्यूजमन
   • मार्गदर्शित परदेशी सहलीसाठी आवश्यक असलेले सर्व करण्यासाठी नियुक्त केलेले
   • मेसेंजर
   • विशेष देवदूत
   • हरिकरण
   • संशयी
   • कुरिअर
   • मेसेंजर पोस्ट
   • प्रवास सुलभ करणारा
   • धावणारा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • व्यावसायिक पॅकेजेस आणि कागदपत्रांची वाहतूक करणार् या कंपनीची कंपनी किंवा कर्मचारी.
   • भूमिगत किंवा हेरगिरी करणार् या संस्थेसाठी मेसेंजर.
   • पर्यटकांच्या गटास मार्गदर्शन आणि मदत करण्यासाठी नोकरी केलेली एखादी व्यक्ती.
   • कुरिअरद्वारे पाठवा किंवा वाहतूक (वस्तू किंवा कागदपत्रे).
   • संदेश वाहून घेणारी व्यक्ती
 2. Couriers

  ♪ : /ˈkʊrɪə/

  • संज्ञा : noun

   • कुरिअर
   • कुरिअर
   • प्रवासी सुविधा
See also  Fuss Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Comment

Your email address will not be published.