Counselling Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Counselling” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Counselling

  ♪ : /ˈkaʊns(ə)lɪŋ/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಸಲಹಾ ಸಲಹೆ
   • ಉಪದೇಶ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್
   • ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು
   • ಜ್ಞಾಪನೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ.
   • ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು
   • ಸಲಹೆ ನೀಡಿ
 2. Counsel

  ♪ : /ˈkounsəl/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಕೀಲ
   • ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು
   • ಸಲಹೆ
   • ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
   • ಆಜ್ಞೆ
   • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
   • ಉದ್ದೇಶ
   • ಗುಪ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ
   • ಸಾಲಿಸಿಟರ್
   • ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಬೋರ್ಡ್
   • ರೆಫರಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ
   • ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕೇಂದ್ರ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
   • ಸಲಹೆ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ವಕೀಲ
   • ಮಂತ್ರ
   • ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು
   • ವಿಚಾರ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಲಹೆ ನೀಡಿ
   • ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ
   • ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು
   • ಅಧಿಕೃತ ಸಲಹೆ
   • ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ
   • ವಕೀಲ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
 3. Counselled

  ♪ : /ˈkaʊns(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆ
   • ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು
   • ಸಚಿವಾಲಯ
 4. Counsellor

  ♪ : /ˈkaʊns(ə)lə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಾಲಿಸಿಟರ್
   • ಬೋಧಕ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ
   • ವಕೀಲ
   • ವಕೀಲ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ
   • ವಕೀಲ
 5. Counsellors

  ♪ : /ˈkaʊns(ə)lə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರರು
   • ಸಲಹೆಗಾರರು
   • ಸಾಲಿಸಿಟರ್
 6. Counselor

  ♪ : [ koun -s uh -ler ]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • Meaning of “counselor” will be added soon
   • ಸಲಹೆಗಾರ
 7. Counselors

  ♪ : [Counselors]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು
 8. Counsels

  ♪ : /ˈkaʊns(ə)l/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರರು
   • ಐವರಿವೂರೈಕಲ್
   • ಅಲೋಕನಾಯ್ಕಲೆಯೆ
See also  Transition Meaning In Hindi - हिंदी अर्थ व्याख्या

Leave a Reply