Costing Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Costing” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Costing

  ♪ : /ˈkɒstɪŋ/

  • संज्ञा : noun

   • किंमत
   • किंमत
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • कशाचीही निर्मिती किंवा उपक्रम करण्याची प्रस्तावित किंवा अंदाजित किंमत.
   • किंमतीची गणना करण्याची प्रक्रिया.
   • खर्च लेखा
   • किंमत असू
   • गमावणे, दु: ख देणे किंवा त्याग करणे आवश्यक आहे
 2. Cost

  ♪ : /kôst/

  • संज्ञा : noun

   • किंमत
   • मूल्य
   • बांधकाम खर्च
   • गुंतवणूक
   • एखादी शक्ती मिळविण्याच्या प्रयत्नात उर्जा किंवा वेळ कमी होणे
   • दु: ख
   • किंमत
   • वेदना
   • किंमत दिली
   • किंमत द्यावी लागेल
   • किंमत दिली
   • किंमत द्यावी लागेल
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • किंमत
   • किंमत
   • खरेदी किंमत
   • होल्ड किंमत
   • खर्च
   • किंमत म्हणून पैसे दिले
   • विलाइपरु
   • सेलावाकू
  • क्रियापद : verb

   • किंमत द्या
   • तुम्हाला किंमत मोजावी लागेल
   • किंमत धरा
   • खरेदी करा
   • खरेदी करण्यासाठी खर्च करा
   • खरेदी करण्यासाठी खर्च करा
   • किंमत ठरवा
   • तोटा
   • किंमत
 3. Costed

  ♪ : /kɒst/

  • क्रियापद : verb

 4. Costings

  ♪ : /ˈkɒstɪŋ/

  • संज्ञा : noun

 5. Costless

  ♪ : /ˈkɒstləs/

  • विशेषण : adjective

 6. Costlier

  ♪ : /ˈkɒs(t)li/

  • विशेषण : adjective

   • महाग
   • किंमत
   • वाढत्या किंमती
 7. Costliest

  ♪ : /ˈkɒs(t)li/

  • विशेषण : adjective

   • महागड्या
   • अधिक महाग
 8. Costliness

  ♪ : /ˈkäs(t)lēnəs/

  • संज्ञा : noun

 9. Costly

  ♪ : /ˈkôs(t)lē/

  • विशेषण : adjective

   • महाग
   • महाग
   • अधिक महाग अधिक महाग महाग
   • किंमत
   • विलायरीया
   • मौल्यवान आहे
   • कॅथरॅटिक
   • मौल्यवान
   • मूल्यवान
   • महाग
   • अमूल्य
   • उत्तम
 10. Costs

  ♪ : /kɒst/

  • संज्ञा : noun

   • नुकसान भरपाई
   • बांधकाम खर्च
  • क्रियापद : verb

   • खर्च
   • खर्च
   • कोर्टाच्या खर्चाचा खर्च
See also  Reverence Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Reply